Burger-initiatief: Harlinger Mediabank

Mediabank

"Gelukkig hebben we de beelden nog!"

Al sinds 1970 wordt in Harlingen heel veel gefilmd. Eerst op smalfilm, later op video. En al dat beeldmateriaal dreigt in de vergetelheid te raken.
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw was het cineast Henk Penninga, die samen met andere filmenthousiasten de Harlinger geschiedschrijving op het celluloid vastlegde. Ook fotografen als Hein van den Oever en Gert Fopma maakten prachtige opnamen.

Onze stadsfilmer Jacob Roorda filmde vanaf 1972 met een super8-camera alles wat er in Harlingen gebeurde.
De vereniging Oud Harlingen richtte in 1980 het Harlinger filmfonds op en startte in 2013 de actie “Red de Videoband”.
Van 1996 tot 2017 maakte GPTV 7.500 items over de dagelijkse gebeurtenissen in Harlingen.

Koppen bij elkaar
Halverwege 2021 stak een aantal Harlinger filmmakers en mediamensen de koppen bij elkaar:
Clemens van der Zwet – CZVideoful – 700 video’s over Harlingen
Iemke-Pieter Zeijlemaker – Filmarchief Oud Harlingen
Jacob Roorda – Stadsfilmer met duizenden Harlinger films
Joachim de Ruijter – Stadsfotograaf, lucht- en drone-filmer
Tinus Boomstra – Voorzitter van Omroep RSH / Eenhoorn
Tjeerd Breuker – Hoofd communicatie gemeente Harlingen
Wout Gerstel – Seun Media en beheerder GPTV-archief met 7.500 Harlinger onderwerpen

Je kunt het met recht een uniek gezelschap noemen met veel mogelijkheden tot samenwerking. Samen ontwikkelen zij nu “Mediabank Harlingen”.

Gedrukt archief
Eeuwenlang was archievering simpel.
Een uitgever van een krant bewaarde een paar exemplaren van elke krant en liet er aan het eind van het jaar enkele jaargangboeken van maken.
Eén exemplaar voor het archief van het bedrijf en één voor het stadsarchief.

Gefilmd archief
Bij het 70-jarige jubileum van televisie hebben wij allemaal kunnen zien hoe belangrijk het is om ook de gefilmde geschiedenis te bewaren. 70 jaar televisie leverde vorig jaar wekenlang hoogtepunten van de wereldgeschiedenis in de afgelopen 70 jaar op.

Geluidsarchief
Radio Stad Harlingen maakt al 30 jaar lokale radio en is daarmee op geluidsbasis toonaangevend in onze stad.
Helaas is er vrijwel geen audio-archief gemaakt, maar Omroep RSH, zoals de Harlinger radio tegenwoordig heet, beschikt wel over een enorm dvd-, cd- en grammofoonplatenarchief met Harlinger artiesten.

Een bekentenis
Sinds wij in april 2017 stopten met GPTV heb ik in mijn woning een grote kast staan met 250 zogenaamde DV-cam videobanden met elk 3 uur beeldmateriaal, 1.000 dvd’s met elk 1 uur video en een stapel harddiscs met duizenden uren archiefmateriaal van GPTV.
Ik kon er niet toe komen om al dat archiefmateriaal te gaan verwerken tot hapklare brokken.

Ruim vier jaar verstreken en toen belde Clemens van der Zwet. Hij is samen met Joachim de Ruijter, Jacob Roorda en een legertje aan fotografen eigenlijk de hedendaagse tv-maker van Harlingen.
Hij drukte mij met de neus op de feiten: “We moeten wat met al ons gezamenlijke beeldmateriaal.”

Structuur
Maar ja duizenden uren video over de meest uiteenlopende onderwerpen, waar begin je? Er moest structuur komen! En toen bedacht ik dat er van alle presentatieteksten bestanden moesten zijn in Word, Wordperfect en allerlei historische voorlopers van computer-tekstverwerkers.
Als het me zou lukken om al die bestanden samen te brengen in het hedendaagse programma Word, dan zou je de basis hebben voor een zoekmachine. En dat is gelukt!
Er is nu één tekstbestand waarin elk zoekwoord kan worden ingevoerd. Zo kan vrijwel ieder onderwerp dat ooit is uitgezonden terug worden gevonden.

 

Klik op bovenstaande foto om de complete film te zien!

Cowboy
Wist u dat de voormalige parkeercontroleur Jan van der Heide tot twee maal toe een ontsnapte koe/stier heeft achtervolgd door het stadscentrum? Op 7 januari 1997 belandde een rund op het ijs van de Zuiderhaven en op 9 augustus 1999 ving Jan een koe in het Van Harinxmakanaal.
GPTV filmde deze Harlinger cowboy en we kunnen dit dankzij ons zoekarchief aan u laten zien.

Klik op bovenstaande foto om de complete film te zien!

Drumstel in de havenmond
Kort na de start van GPTV maakten we een videoclip van het accordeontrio De Nieuwe Frisia’s.
Met een jachtje voeren de Harlinger muzikanten door de Oude Havenkom bij het Plankenpad.
Toen het bootje met de musici onder de Prins Hendrikbrug probeerde te varen, bleek de doorvaart te laag en belandde een deel van het drumstel in het water. Duiker André Borsch kwam samen met zijn schoonvader Jan Koops naar de plaats des onheils. Hij dook en haalde de zogenaamde hi-hat boven water. De muzikanten speelden door met het bemodderde instrument.
Kijk u maar eens op de volgende QR-code:

Dergelijk historische beelden mogen natuurlijk nooit verloren gaan.

De initiatiefnemers van de Harlinger Beeldbank gaan binnenkort naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Zij worden daar geïnformeerd hoe de opslag toekomstbestendig kan worden gerealiseerd.