Jan van der Heide met koe in Van Harinxmakanaal

Jan van der Heide met koe in Van Harinxmakanaal