Badhuis met uitzicht op zee

Badhuis met zicht op zee

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, het Badhuis op de Nieuwe Willemshaven. Eerst was er een plan om een oude treinwagon om te
bouwen voor sanitair gebruik, maar dit ontwerp liep vast op geschiedkundige herinneringen rond deze trein. Binnenkort is het enorme Badhuis echt klaar en het is veel meer geworden dan de naam doet vermoeden.

Het ontwerp van architecte Nynke-Rixt Jukema biedt sanitaire accommodatie voor toiletten en douches, een plek van de beheerder en een verblijfsruimte voor de bemanning van de zonnepont Jonge Seun.
Op het dak van het badhuis is een uitkijkpunt gerealiseerd met een breed zicht op de omringende Waddenzee en achterliggende stad. In eerste instantie zou het Badhuis klaar zijn voor de zomer van 2018, maar dat blijkt helaas een jaar langer geduurd te hebben.

Badhuis vervangt Ponkie's Poeppaleis

Badhuis
Exploitant Jan Hoeksta, van de huidige sanitaire-unit “Ponkie’s Poeppaleis”, heeft ook een 5-jarig contract voor het Badhuis gesloten met de gemeente
Harlingen.
Treinwagon
Treinwagen als informatiecentrum

De treinwagon die de gemeente Harlingen kocht en uiteindelijk niet wordt gebruikt als wc-gebouw, komt toch naar de Willemshaven.
Een paar maanden geleden meldde de Harlinger Courant dat de wagon een informatiepunt wordt. Er is door de gemeente Harlingen geïnventariseerd welke ideeën de Harlingers hebben voor het gebruik van de treinwagon, die € 15.000 heeft gekost. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de wagon in te richten als informatiecentrum. Een bestemming die overigens ook gepland staat voor de Hubert Jans loods.