Bevolking krimpt 6,9% in 15 jaar

Bevolking Harlingen krimp

De Harlinger bevolking krimpt: Over 15 jaar wonen er 1.000 mensen minder in Harlingen.
Begin september bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek de bevolkingsprognose tot 2035 naar buiten. Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, 1 miljoen meer dan nu.

Maar naar verwachting van het CBS gaat Harlingen daarvan niet profiteren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht voor onze stad een daling van 6,9% van het aantal inwoners. Dus tussen de 1.000 en 1.100 Harlingers minder.
Bijna drie kwart van de nationale groei met 1 miljoen mensen komt volgens de prognose terecht in de grote en middelgrote steden.

Bevolking krimpt volgens CBS

Ook de gemeenten rond de grote steden zullen groeien. Amsterdam krijgt er de meeste inwoners bij, naar verwachting ruim 150 duizend tot 2035.
Dit betekent een groei van bijna 20 procent ten opzichte van 2019. De stad zal daardoor in 2035 een miljoen inwoners tellen. Het gaat natuurlijk allemaal om globale verwachtingen. In het slechtste geval daalt het inwoneraantal van Harlingen met 13,1%, dus van 15.785 nu naar 13.717 in 2035.

In elk geval verwacht het CBS dat Harlingen de komende 15 jaar niet zal groeien. Toch betekent deze afname in bevolkingsaantal niet dat er gestopt kan worden met woningbouw.

Er is door diverse oorzaken toch nog een toenemende vraag naar woningen.
Het CBS verwacht een toename van het aantal alleenwonenden in Harlingen.
Op dit moment 17,9%: 2.825 naar in 2035 20,6%: 3.022.
Bovendien neemt het aantal inwoners van 65 jaar en ouder nog flink toe.
Op dit moment 23,9%: 3.766 naar in 2035 29,8%: 4.372.