Bouwvereniging springlevend

Dukdalf terrein

De Bouwvereniging is springlevend en durft de investering in de toekomst aan. 2.500 woningen in Harlingen zijn eigendom van De Bouw­vereniging. Gemiddeld zitten de woningen al bijna op energielabel B en mede dankzij de miljoeneninvestering in zonne­panelen hebben veel woningen op dit moment zelfs al energielabel A.

Op dit moment wordt er volop gebouwd op de Kluerd en Ropens aan 38 nieuwe woningen in het Oosterpark. De komende maanden wordt gestart met de bouw van 110 woningen op het voormalige AZC-terrein in Plan Zuid.

Onlangs werd de pre­sentatie van 70 huur­appartementen op het Dukdalf-terrein door heel veel mensen bezocht. Bij 467 woningen wordt groot onderhoud uitgevoerd en bij 279 woningen wordt extra isolatie aangebracht in 2018.

Bouwvereniging verrast door wonen als verkiezingsitem

De afgelopen tijd kwam de Bouwvereniging regelmatig aan de orde in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezin­gen. Elke partij had leefbaarheid en wonen hoog in het vaandel.

En dat zijn nou precies de belang­rijkste zaken van de Bouw­vereniging. Petra van der Wier, directeur-bestuur­der van de Bouwvereniging, werd er zelfs een beetje door verrast dat de raadsleden zo massaal kozen voor wonen als verkiezingsitem. Goed en betaal­baar wonen is voor de Bouw­vereniging eigenlijk dagelijks werk. Betaalbaar wonen houdt in dat de meeste huren van de woningen bereikbaar moeten zijn voor mensen met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. Minimaal 90% van de ca. 2.500 woningen is beschikbaar voor deze doelgroep.

200 nieuwe woningen
€ 6 miljoen investering in zonnepanelen

Niet alleen de huur­prijs, maar ook andere woonlasten probeert de Bouwvereniging laag te houden. Daarom wordt geïnvesteerd in energiemaatrege­len. Door planmatig onderhoud wordt “de schil” van de woningen energiezuiniger gemaakt.

Het meest sprekende voorbeeld is het pro­ject om in één jaar tijd bijna alle woningen te voorzien van zonnepanelen. Dat kost de Bouwvereniging een slordige 6 miljoen euro. De huurders betalen geen extra huur, maar hebben gemiddeld maandelijks wel € 30,- lagere energiekosten!
Waarom doet de Bouw­vereniging dan zo’n investering? Mevrouw Van der Wier is daar helder over. Betaal­baarheid van het wonen staat centraal bij De Bouwvereniging. De extra investering brengt lagere woonlasten met zich mee en brengt daarnaast het gewenste A-label voor alle woningen weer dichterbij!

Bij nieuwbouw worden zo veel mogelijk woningen gerealiseerd die voor iedereen geschikt zijn, jong of oud. Fijn wonen in een mooie leefomgeving is daarvoor bepalend. Veel mensen willen graag levenslang op hun eigen plekje blijven wonen. Daarom worden bestaande woningen vaak aangepast en meer levens­loopbestendig gemaakt.

Om tot goede afwegingen te komen, worden gesprekken gevoerd met de bewoners en bewonerscommissies. Als er ideeën zijn om de buurten van huurders te verbeteren, dan probeert de Bouw­vereniging zoveel mogelijk te ondersteunen.

 

Bouwvereniging

In het ondernemingsplan van de Bouwvereniging is deze visie samengevat in “Ons naar Wij”. “Wij” dat zijn de huurder en de Bouwvereniging.

De Bouwvereniging heeft een eigen leefbaarheidsfonds: het Betere Buurt Fonds met een jaarlijks budget van € 80.000,-. Met dat geld wil de verhuurder helpen om ideeën van buurtbewoners voor een betere woon­omgeving waar te maken.

Negentig procent van de woningen heeft een huur van minder dan € 597,30 en zijn daardoor geschikt voor mensen met een laag inkomen.
Zij kunnen zo in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Alle nieuwbouwwoningen die momenteel ge­bouwd worden, zitten onder die huurgrens. Van de 110 woningen op het voormalige AZC-terrein hebben 50 zelfs een huur van € 417,34 (prijspeil 2018).

De Bouwvereniging is nu al bezig met NOM-wo­ningen. Nul-Op-de­-Meter! De nieuwbouw op de Kluerd en Ropens en straks ook delen van de Grettingalaan en Troelstrastraat worden zo super-­energiezuinig ge­bouwd en zonder gasaan­sluiting opgeleverd. Dat gebeurt in nauw overleg met de bewoners, want het is natuurlijk afwachten hoe dat allemaal in de praktijk werkt. Een experiment dus, als proef voor de energie-neutrale ombouw van alle huizen van de Bouwvereni­ging. Een schatting? 2.500 woningen ombouwen naar “gasvrij”: ca. € 140 mil­joen. Tja, er is nog een fikse uitdaging voor de toekomst.

Er komt de komende jaren in Harlingen een enorme stoelendans met huizen. 200 huizen erbij, waarvan een deel ter vervanging van gesloopte of nog te slopen huizen, zal een ware volksverhui­zing tot gevolg hebben. Het lijkt er op dat tegen die tijd wacht­lijsten sterk verminderen.