ZANGVERENIGINGEN

ZANGVERENIGINGEN Cantorij van de Grote Kerk Dirigent: T. Baard – van ‘t Zand Secr.: Jet Twijnstra tel. (0517) 419386 twijnstra-harlingen@hetnet.nl Repetitie: wo.avond 19.45-21.45 uur in de Ned. Herv. Kerk te Midlum Chr. Mannenkoor Con Amore […]