Van Veen Uitvaartzorg bouwt uitvaartcentrum

In 2014 begon Casper van Veen als zelfstandig uitvaartverzorger in Harlingen. Vanaf het eerste moment was duidelijk dat “anders ” het belangrijkste kenmerk van zijn onderneming zou worden. Dat “anders” had vooral te maken met […]

Schuldhulpverlening I.D.O.

Schuldhulp I.D.O. (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) Hulp bij financiële vragen en/of schulden tel. 06-51735835 www.schuldhulpido.nl schuldhulpido@gmail.com Inloopspreekuur do 10.00-12.00 uur: Johan van Oldenbarneveltstraat 2, 8862 BB Harlingen,

Stichting Present Noordwest Friesland

Makelaar in sociale betrokkenheid Stichting Present  is makelaar in sociale betrokkenheid en zijn als ware een brug tussen verschillende partijen. We werken met groepen, waarbij het uitgangspunt het aanbod van de groep is. In samenwerking met […]

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) werkt voor de inwoners van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen,  Terschelling en Vlieland. De Dienst heeft als belangrijke taak […]

WIJKBELANGEN OOSTERPARK

SWO Stichting Wijkbelangen Oosterpark Voorzitter Secr. Willie Wegman Oosterstraat 71, 8861 GH Harlingen tel. (0517) 414868 E-mail: kw.wegman@home.nl

Stichting Seun en Steun

Stichting Seun en Steun Harlingen voor Harlingers Prinses Irenestraat 2, 8862 TL Harlingen www.seunensteun.nl Kantoortijden: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur Hulpvragen: tel. 0612351389 info@seunensteun.nl Voor bestuurszaken: Secretaris Seun & Steun, De […]

Maaltijdproject Leger des Heils

Leger des Heils Maaltijdproject wo. 1x per 14 dagen, 10.30 koffie, 12.00 warme maaltijd William Boothstraat 27-29, 8861 TL Harlingen www.legerdesheils.nl/korpsharlingen korps.harlingen@legerdesheils.nl Inl.: J.A. Rotteveel, tel. (0517) 413108

Humanitas afd. Noordwest-Friesland

Humanitas afd. Noordwest-Friesland Secr.: J.A.W. Burgerstraat 19, 8802 MC Franeker tel. 06 10595106 www.humanitas.nl/afdeling/noordwest-friesland nw.friesland@humanitas.nl

1 2 3