Maritieme Academie Harlingen

Maritieme Academie Harlingen Locatie: Almenumerweg 1, 8861 KM Harlingen Postbus 58 8860 AB Harlingen Directeur: de heer H.A.L. Mintjes VMBO Maritiem & Techniek Leerwegen: Basis-Beroepsgerichte Leerweg Kader-Beroepsgerichte Leerweg Gemengde Leerweg LeerWerkTraject Uitstroomprofielen VMBO Rijn-, Binnen- […]

Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk

Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk Openbare school voor VMBO met LWOO, MAVO, HAVO, Atheneum en Technasium. Kon. Julianastraat 3, 8862 TA Harlingen IJsbaanweg 6, 8801 ER Franeker tel. (0517) 432900 info@vestdijk.nl www.vestdijk.nl Centrale directie: mevr. drs. […]

Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman

Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman C. v.d. Lindenstraat 1, 8802 RX Franeker tel. (0517) 395900, www.annamaria.nl info@annamaria.nl VMBO theoretisch met sectoren techniek, economie, zorg en welzijn en groen VMBO beroepsgericht met profielen – bouwen […]