Van Veen Uitvaartzorg bouwt uitvaartcentrum

In 2014 begon Casper van Veen als zelfstandig uitvaartverzorger in Harlingen. Vanaf het eerste moment was duidelijk dat “anders ” het belangrijkste kenmerk van zijn onderneming zou worden. Dat “anders” had vooral te maken met […]

Casper van Veen Uitvaartzorg

Casper van Veen Uitvaartzorg
 Zeilmakersstraat 14, 8861 SE HarlingenDag en nacht bereikbaar: 
tel. 06-46351620 – (0517) 851909
www.caspervanveenuitvaartzorg.nl info@caspervanveenuitvaartzorg.nlUitvaartvereniging Liefde en Eendracht

Uitvaartvereniging Liefde en Eendracht Secr.: mevr. K. van Velzen-Sijtsma Schokkerhof 29, 8862 PM Harlingen Email: info@liefdeeneendracht.nl Bode: mevr. R. Smit Kie 4a, 8801 PJ Franeker Tel. (0517) 397663 Mob. 06-22928111

Yarden Uitvaartcentrum Herlinghe

Yarden Uitvaartcentrum Herlinghe Begrafenissen, crematies, voorlichting en advies uitvaartverzorging Kon. Wilhelminastraat 2, 8862 SJ Harlingen tel. (0517) 412237, Bij overlijden: 0800-8192

Begr.- en Crematiever. De Laatste Eer

Begr.- en Crematiever. De Laatste Eer Secr.: F. Buren Foarryp 12, 8857 RE Wijnaldum tel. (0517) 591115 Bode: H. Smits Hearewei 9, 8855 AZ Sexbierum tel. (0517) 591326 06-11922424