Veilig Thuis

Veilig Thuis Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen Jeugdzorg) Tel.: 0800 – 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) Tel. (058) 2333777 veiligthuis@regiecentrum.nl

OUDERENORGANISATIES

OUDERENORGANISATIES K.B.O. Katholieke Bond van Ouderen Secretaris:  H.J. Krol Skoallânswei 27  9035 BS Dronrijp (0517) 231707 h.krol989@upcmail.nl Stichting Welzijn Senioren Harlingen Secr.: Marie Berends-Zegel Midlumerlaan 2-7, 8861 JK Harlingen berendszegel@simpc.nl