Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman

Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman

C. v.d. Lindenstraat 1, 8802 RX Franeker
tel. (0517) 395900,
www.annamaria.nl
info@annamaria.nl
VMBO theoretisch met sectoren techniek, economie, zorg en welzijn en groen
VMBO beroepsgericht met profielen
– bouwen wonen interieur (bwi),
– produceren installeren energie (pie),
– media vormgeving ict (mvi) en groen.
HAVO en HAVO-plus
Bevoegd gezag: Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noordwest Friesland te Franeker