Stichting SOOS Harlingen e.o. voor mensen met een verstandelijke beperking

Stichting SOOS Harlingen e.o. voor mensen met een verstandelijke beperking

De Koegelbult, Oosterparkweg Harlingen
Bijeenkomst: do. 19.30-21.00 uur, 1 x per 2 weken
Leidster: Tineke Vlieger
Sav. Lohmanstraat 21, 8862 AC Harlingen
tel. (0517) 414776
www.soosharlingen.nl
Contact: Voorzitter Johan Schikker,
Midlumerlaan 62, 8861 JN Harlingen
tel. 06-53762285
Mail: jcschikker@ziggo.nl