Parkeerterrein Harlingen – Wordt Doeksen nieuwe exploitant?

Parkeerterrein

Eind december stopt Van Meurs v.o.f.met de exploitatie van het Harlinger parkeerterrein bij de Tjerk Hiddessluizen. Op 8mei 1992 sloot Nico van Meurs een contract af voor 25 jaarmet recht op verlenging met nog eens 25 jaar.
Dit laatste recht blijkt in de praktijk overruled te worden door Europese wetgeving: Er moet een nieuwe aanbesteding komen én er zou bovendien sprake kunnen zijn van onrechtmatige overheidssteun.

Doeksen als toegevoegde of tussenkomende partij

De gemeente Harlingen en Van Meurs voerden over het contract een gerechtelijke procedure. Rederij Doeksen, natuurlijk de meest belanghebbende bij een soepele parkeerregeling, mengde zich in deze rechtszaak.

In een raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders wordt het geheime contract gepresenteerd aan de raad. Merkwaardig is dat in de aanhef van die brief Doeksen genoemd wordt als “toegevoegde” partij in de rechtszaak, maar in de brief zelf wordt gesproken over toelating als “tussenkomende”partij.

Het verschil lijkt klein, maar in de juridische praktijk beperkt een “toegevoegde”partij zich tot het ondersteunen van een van de partijen zónder zelf een vordering in te stellen.

Een “tussenkomende”partij dient daarentegen juist wél een eigen vordering in. Je zou hieruit kunnen opmaken dat Doeksen zichzelf heeft gepresenteerd als de nieuwe exploitant of misschien zelfs als toekomstige eigenaar van het Harlinger parkeerterrein.

Uitbreiding parkeerterrein

Begin juli moet de gemeenteraad beslissen over een enorme uitbreiding van de parkeeraccommodatie voor eilandbezoekers. Het terrein met de kassen van Jan Drijfhout en het naastgelegen grasland van De Jong worden aangekocht en ingericht als parkeerterrein. De aankopen kosten € 2,6 miljoen.

In een raadsinformatiebrief was te lezen dat de gemeente Harlingen het parkeren wil automatiseren met digitale betaling en het voorlopig een aantal jaren zelf wil gaan exploiteren. Dat zou dan net als het havenbedrijf in een dochteronderneming kunnen. Overigens moet zo’n bedrijf het personeel van Van Meurs overnemen.

De herinrichtingskosten zijn € 4 miljoen en dat wil de gemeente natuurlijk proberen terug te verdienen. Het beheer van het parkeerterrein moet Europees worden aanbesteed. Begin juli zal deze aanbesteding officieel worden aangekondigd. In oktober staat de gunning gepland.

En toch...

Als Doeksen als “tussenkomende”partij in de rechtszaak tussen de gemeente Harlingen en Van Meurs inzage in de boekhouding heeft gehad, dan is Doeksen bij voorbaat al beter geïnformeerd.

Bovendien is Doeksen, zoals eerder gezegd, de meest belanghebbende bij goede parkeergelegenheid. Wat is er logischer dan dat Doeksen de exploitatie van het parkeerterrein gaat combineren met de verkoop van bootkaartjes?
Waarschijnlijk gaat de gemeente de komende 3 jaar gebruiken om de werkelijke commerciële waarde van de parkeeraccommodatie in beeld te brengen.

Eerder werden al registratiecamera’s opgehangen bij de ingang van het parkeerterrein, omdat men meer inzage in het bezoekersaantal wilde hebben.
Als in drie jaar proefondervindelijk is vastgesteld wat de opbrengsten zijn, zou het mij niet verbazen als Doeksen op enig moment de parkeerterreinen van de gemeente Harlingen koopt en zelf eigenaar wordt.