Gemeentelijke Sportterreinen en Organisatie

SPORTACCOMMODATIES EN ORGANISATIE

Zwembad ’t Derde Haad
Kimswerderweg 43, 8862 TR Harlingen
tel. (0517) 413201.
Gemeentelijke Sporthal Waddenhal
Westerzeedijk 15, 8862 TK Harlingen
tel. (0517) 414091
Beheerders:
W. Hempenius tel. 0621639230
en
M. van Wilsum tel. 0621639230
Gemeentelijke Sportterreinen
Balkland, Oostersportpark en Vierkantsdijk.
Beheer overdag:
tel. (0517) 492288;
’s avonds: 06-51039278
SPORTORGANISATIE
Stichting Sport Promotie Harlingen
Secr.: S.A. de Jong,
Joost v.d. Vondelstraat 32, 8862 XD Harlingen
tel. (0517) 412849