Huisartsen

DOKTERSWACHT FRIESLAND
Weekendnummer: 0900-1127112
(ook ’s avonds en ’s nachts, na 17.00 uur tot 08.00 uur)
R. Ingwersen / I.C. Hische
Willemskade 9, 8861 XB Harlingen
tel. (0517) 430031
Afspraken en aanvraag visites: 8.30- 10.00 uur
T.E. Wesselius / M.J. Treub
Achlumerdijk 2b, 8862 AJ Harlingen
T.E. Wesselius, tel. (0517) 417235
M.J. Treub, tel. (0517) 415359
Afspraken en aanvraag visites 8.00-10.00 uur
C.G.H. Blok / J.W. Huisman
Achlumerdijk 2a, 8862 AJ Harlingen
Afspraken 8.30 – 10.00 uur
C.G.H. Blok, tel. (0517) 416565
J.W. Huisman, tel. (0517) 412425
Huisartsenpraktijk Havenplein
Havenplein 8-10, 8861 XA Harlingen
Telefoon: 0517-412544
Afspraken en aanvraag visites 8.00-10.00 uur
Mw. R. Sijtema, huisarts
Mw M. Dijkstra, huisarts
Wijnaldum: J.M. Hoekxum
Bjirmenstate 52, 8855 GB Sexbierum
tel. (0517) 591255
Afspraak en aanvraag visites 8.00-10.00 uur
Apotheekhoudend huisarts aan huis