Huiskamer van de stad in Leger des Heils

Huiskamer

De komende maanden ondergaat het Leger des Heils in Harlingen een flinke metamorfose. Niet alleen de zaal wordt rigoureus onder handen genomen, ook de aanwezigheid in de stad moet een stuk zichtbaarder worden.
Oudere Harlingers hebben bijna allemaal in hun leven wel iets met het Harlinger Leger te maken gehad. Er was onder andere de gitaarclub, de drumband, jeugdcentrum De Tobbe en op woensdag de filmmiddag in de Legerzaal.
De heilssoldaten waren vroeger zeer regelmatig op straat te vinden voor de openluchtsamenkomst.
Met grote handgebaren, zware woorden en brassmuziek werd geprobeerd de ‘zondaar’ tot Jezus te brengen.

Huiskamer

Toen…
Na een openluchtsamenkomst kraakte de Legerzaal uit zijn voegen en menig Harlinger, soms flink onder de invloed van alcohol, gaf zijn of haar hart aan de Lieve Heer aan de zondaarsbank die voor in de zaal stond.
”Dat waren nog eens tijden”, zou de zeer oude heilssoldaat roepen. Voor het overgrote deel van de Harlinger heilssoldaten en de bezoekers aan het Leger is dit verre, verre geschiedenis.

…en nu
De ontkerkelijking in Nederland heeft uiteraard gevolgen voor het Leger des Heils. Ook in Harlingen liep het aantal bezoekers terug. Toch ‘doet’ Harlingen het, zeker in vergelijk met andere korpsen in Nederland, best goed. Zo is er onder andere een maaltijdproject, een actieve sociaal maatschappelijke dienstverlening, een florerende tweedehands kledingwinkel, waar je voor een klein prijsje de prachtigste outfits kunt kopen en, belangrijker nog, gezellig aan kunt schuiven voor een kopje koffie, een brassband, twee koren, zang in de Batting en de Spiker en elke week de zondagssamenkomst.

Met hart en hand in de stad
Toch vindt het Harlinger Leger dat er meer gedaan moet worden met het motto: ‘Met hart en hand in de stad’. Al voor de coronacrisis was eenzaamheid een groot probleem in ons land.
Tijdens de lockdown werden in het hele land initiatieven op touw gezet om met elkaar verbonden te blijven.
Mensen deden boodschappen voor ouderen en kwetsbaren, er werden belrondes opgezet en men stuurde weer eens lekker ouderwets een kaartje. Nu we langzaam uit de covid-crisis krabbelen, wil het Leger des Heils in Harlingen meer dan voorheen de verbinding zoeken met zijn stadsgenoten. De plannen vergen een behoorlijke investering. De landelijke leiding van het Leger zegt met deze investering dat het groot potentieel ziet in de geplande ontwikkelingen en in onze stad.

Huiskamer, kledingwinkel en kerkgebouw

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het gebouw aan deWilliam Boothstraat wordt verbouwd, waarbij de zaal aan ruimte wint door het verwijderen van het platform. Op deze verhoging stond de voorganger, in de rug gesteund door het muziekkorps.
De kledingwinkel Booth Boutique vindt u nu nog in de Simon Stijlstraat.
Het plekje in de binnenstad wordt in januari 2022 verruild voor een gloednieuwe winkel in het Leger des Heilsgebouw. In de zaal komen verrijdbare kasten die door een ingenieus systeem dichtklappen. Zo verandert de winkel op zondagmorgen probleemloos in een kerkzaal.
De kasten worden gemaakt door 50/50Wood. Een onderdeel van het Leger waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vaardigheden opdoen en zo hun plek kunnen vinden in een baan en de samenleving. Een win-win situatie dus!

Een plek voor iedereen
Het Harlinger Leger verwacht de grootste maatschappelijke winst te halen uit de inrichting van een Huiskamer in de Buurt. In de rest van Nederland begonnen als ‘Bij Bosshardt’ is deze huiskamer een laagdrempelige buurtgerichte ontmoetingsplaats. Nu wordt dat buurtgericht erg ruim genomen. Heel de stad is welkom. In deze huiskamer is aandacht voor elkaar. Harlingers kunnen elkaar hier gezellig opzoeken voor een praatje en een kopje koffie. Maar het is ook een plek waar mensen op allerlei terrein geholpen kunnen worden. In de huiskamer kan een nieuw netwerk worden opgebouwd en, als het nodig is, een directe lijn worden gelegd met professionele
hulpverlening. De wens is een ontmoetingsplek creëren die eenzaamheid tegengaat.
Landelijk directeur Richard de Vree zegt over de buurthuiskamer: “Dit is niet gewoon een plannetje, maar een passie. Je uitstrekken naar de ander, luisteren naar wat er speelt in jouw directe omgeving en samen optrekken.We zien in onze samenleving veel eenzaamheid, een overheid die zich meer en meer terugtrekt en wijst op zelfredzaamheid, individualisme en belangstelling voor nieuwe vormen van geloof
en zingeving. Dat biedt enorm veel kansen op terreinen waarop we als Leger traditioneel sterk zijn.”

 

Huiskamer
Huiskamer

Groninger Vlielandse komt
Harlinger Leger versterken

Om de Harlingers te helpen de buurthuiskamer te vinden, is professionele
hulp ingeroepen. Per 1 september is Marieke Drent in dienst gekomen. Marieke komt uit Veendam en woont met haar gezin op Vlieland. Na haar HBO-studie theologie werkte ze als familiepastor. Voor haar afstuderen onderzocht Marieke onder andere nieuwe vormen van kerk-zijn. De kernpunten van het Leger des Heils kan ze helemaal onderschrijven. Net als het Leger wil Marieke dat er voor iedereen in Harlingen een plek is waar je je thuis voelt. Daarvoor gaat ze eerst goed rondkijken in de stad. Wat is er al? Wat heb ik nodig en met wie kan het Leger samenwerken?
Op de agenda komen onder andere gesprekken met wijkagenten, de gemeente en sociaal maatschappelijke organisaties. Marieke werkt zonder alternatieve agenda.
De boodschap is puur: ongeacht wie je bent, bij het Leger in Harlingen is er een plek voor jou. Marieke wil die boodschap in de hele stad duidelijk maken. Zelf wil ze een vertrouwenspersoon zijn waarbij je terecht kunt. De Huiskamer in de Buurt wordt een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen eten en praten. Er worden activiteiten georganiseerd waar de Harlingers zin in hebben en soms misschien zelfs behoefte aan hebben.

Zoeken naar verbinding
Marieke is de komende tijd vooral bezig met observeren en onderzoeken wat de stad nog mist op dit gebied. Ze wil daarbij vooral inzetten op de jeugd. Een lastige doelgroep, zeker voor het Leger des Heils. De organisatie staat nu niet direct bekend als chille plek. Ook daar wil Marieke verandering in brengen. Niet zoals het Leger ruim 100 jaar deed om te evangeliseren en de korpszaal vol te krijgen, maar om echt te verbinden. Geen geloof op te dringen, maar er voor de ander zijn. Samen oplopen en zoeken naar wat iemand nodig heeft.
Volgend jaar om deze tijd hoopt Marieke voor het Leger des Heils in Harlingen een bekend aanspreekpunt te zijn en dat de Huiskamer in de Buurt een plek is waar de Harlingers met veel plezier thuiskomen.

Tekst: Daniella Gerstel
Foto’s: Leger des Heils