Ina Sjerps kiest voor Harlingen

Ina Sjerps

Waarom kiest zij voor Harlingen?

> om karakter van de Harlingers

> om menselijke maat

> om ligging aan zee

Haar beëdiging als burgemeester is vandaag, op 31mei 2021. Maar eigenlijk begon haar werk in Harlingen al op vrijdag 30 april 2021.
Op die vrijdagmorgen was de “overdracht”, een gesprek tussen burgemeester Roel Sluiter en zijn opvolger, waarin de actuele zaken van de gemeente werden besproken. Je moet daarbij denken aan economische en culturele mogelijkheden en problemen, zaken als de veiligheid in de gemeente en waarschijnlijk ook de eigenaardigheden van de Harlingers.

 Interview: Wout Gerstel
Foto’s: Joachim de Ruijter

Na een lunch met de collegeleden mocht ik ’s middags als eerste Harlinger journalist een kennismakingsgesprek met de nieuwe burgemeester hebben. Ik trof haar aan in de bodekamer waar ze al gezellig met fotograaf Joachim de Ruijter aan de koffie zat. Eerder hadden mevrouw Sjerps en ik al een vrolijk telefoongesprek gehad. De begroeting was dan ook allerhartelijkst: “Hallo Wout, ik ben Ina!”

Harlingen Mien Stadsje

Fotograaf Joachim had de mooiste locatie voor een interview geregeld: de Harlinger vuurtoren! Exploitant Willem Koornstra stelde graag de locatie beschikbaar. Het werd een soort eerste conditietest. Maar na de klim via de lange stenen trap en een kaarsrecht stalen trapje stonden we boven.
Ina Sjerps keek rond, wat ze dacht, heb ik niet gevraagd, maar het moet iets geweest zijn als “Harlingen Mien Stadsje!”
Terwijl het in heel Friesland regende, stond er in Harlingen een mooie voorjaarszon, waar Ina recht in moest kijken. Dankzij een paar goede tips van onze stadsfotograaf lukte dat perfect.

Ina Sjerps

Waarom Harlingen?

Wie op internet gaat zoeken, kan al heel veel over mevrouw Sjerps ontdekken. Wat een carrière! (Zie het overzicht onderaan dit artikel.)
Als gemeentesecretaris van Rotterdam was zezelfs directeur van 18.000 medewerkers. Meer ambtenaren dus, dan 15.720 inwoners van Harlingen. Maar waarom dan nu burgemeester van Harlingen? Een soort prepensioen?
Daverend gelach van de 62 jaar jonge eerste vrouw, die het burgemeestersambt van Harlingen op zich neemt. “Nee, het is een bewuste keus. In Rotterdam had ik vijf managementlagen tussen mij en de ambtenaren. Dat paste duidelijk niet bij mij en daarna had ik een tijdelijke functie bij de Erasmus Universiteit. Ik zag de advertentie voor Harlingen voorbijkomen en wist dat ik dit wilde en dat de profielschets bij mij paste. Ik heb direct mijn man en beide zoons gebeld. De jongens wonen zelfstandig en hebben een vriendin. Wij zijn een hecht gezin, maar gunnen elkaar ook de ruimte. “Doen”, zeiden ze allemaal. Dat was eigenlijk best spannend, want waarom zouden ze mij in Harlingen willen hebben?”

Spanning

Een spannende tijd volgde. 25 kandidaten solliciteerden naar de burgemeestersfunctie. De sollicitaties moesten zoals gebruikelijk gestuurd worden naar Commissaris van de Koning Arno Brok. Die moet blij verrast zijn geweest toen hij de brief van Ina Sjerps ontving. Brok en Sjerps kennen elkaar van de tijd dat Brok burgemeester van Dordrecht was en mevrouw Sjerps van 2009 tot 2011 directeur was van het Servicecentrum Drechtsteden. Maar ook dat was niet zonder risico want Ina wist eigenlijk niet hoe Brok over haar kandidatuur dacht.

De rest is geschiedenis. De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad nodigde een aantal sollicitanten uit én koos unaniem voor mevrouw Sjerps. Vroeger kon je als journalist nog wel eens (te) vroeg ontdekken wie de nieuwe burgemeester zou worden. Anno 2021 is de Harlinger gemeenteraad een zwijgende eenheid. Maar nadat de benoeming officieel bekend was gemaakt, konden de raadsleden hun enthousiasme niet meer temperen. Alleen lovende kwalificaties over deze nieuwe eerste vrouw!

Ja, die benoeming op 30 december 2020, die was nogal wat. De beoogde burgemeester was zich inmiddels al aan het voorbereiden voor een interim-baan als operationeel directeur van Vluchtelingenwerk Nederland (VWN). Vóór de bekendmaking van haar uitverkiezing in Harlingen, was zij al bezig met het doornemen van de dossiers van VWN. Vluchtelingenwerk begreep gelukkig dat mevrouw Sjerps voor Harlingen koos.

Ina Sjerps

Huis in Harlingen gekocht

Inmiddels heeft onze nieuwe burgemeester al een woning in Harlingen gekocht. Het duurt nog even voor deze wordt opgeleverd door de huidige eigenaar, maar vanaf de eerste dag van haar burgemeesterschap heeft mevrouw Sjerps al tijdelijke huisvesting in de gemeente. Ze kiest voor die tijdelijke woonruimte voor een van de dorpen van Harlingen.
Haar man, die ambtenaar bij de gemeente Den Haag is, blijft op het huidige adres wonen.

Living Apart Together dus? “Maar we hebben een prima huwelijk”, laat Ina met een brede glimlach weten, “we hebben dat al vaker gedaan. Toen ik in Apeldoorn en Rotterdam werkte, had ik daar ook een woning terwijl mijn man in ons gezinshuis bleef. Ook was ik vaak van huis toen ik een nevenfunctie had als expert bij de Europese Commissie. Ons huwelijk kon daar prima tegen.”

Wat kan Harlingen verwachten?

Als we ooit een burgemeester gehad hebben met de zo belangrijke contacten, dan is mevrouw Sjerps daarin een absolute topper. In Haagse kringen weet zij de weg. In diverse functies werkte ze op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Diverse universiteiten waren haar werkterrein.
De nieuwe functie vraagt toch ook veel aanpassingsvermogen, want als bestuurder heeft ze natuurlijk een totaal andere rol dan als gemeentesecretaris, terwijl ze als burgemeester wel “personeel en organisatie” in haar portefeuille krijgt.
Bovendien wordt een van haar eerste taken als personeelsbestuurder het benoemen van een nieuwe gemeentesecretaris/directeur, want de huidige gemeentesecretaris, Saskia van den Broek, heeft per 1 augustus een nieuwe baan aanvaard als directeur/commandant van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Friese roots

Met trots vertelde Ina Sjerps mij over de Friese historie van zowel haar man als haarzelf. De stamboom van deze Westfriese dochter van een bollenkweker in Venhuizen gaat terug naar voorouders in de omgeving van Arum en
Lollum en in de historie van haar echtgenoot komt een Harlingse ‘voormoeder’ voor.
Het lijkt mij een leuke klus voor de Vereniging Oud-Harlingen om uit te zoeken of voor de nieuwe burgemeester de titel Ouwe Seun passend is.
Maar het leukste feit lijkt mij dat de nieuwe burgemeester gecharmeerd is van het rechtdoorzee karakter van de Harlingers.

Voorbeeldfunctie

Op de terugweg in de auto naar het stadhuis rijden we weer keurig met mondkapjes op, want mevrouw Sjerps realiseert zich volledig dat ze nu al een voorbeeldfunctie heeft: “Mijn zoons waarschuwden al dat ik niet meer kan
voordringen bij de bakker!”
We zijn bij het stadhuis. Ik heb een pakje met alle tot nu toe verschenen edities van SEUN in de kofferbak liggen.
Voorzichtig informeer ik of de nieuwe burgemeester belang heeft bij dat leesvoer.
Er volgt een resoluut “Nee”.
Een korte stilte en een brede glimlach: “De SEUN heb ik natuurlijk allemaal al op internet gelezen!”

Schilderij Het oog van de Olifant

Ina Sjerps

Op de LinkedIn-profielpagina van Ina Sjerps beschrijft de nieuwe burgemeester zelf haar visie, persoonlijkheid en loopbaan:

Het oog van de olifant, zo fantastisch geschilderd door een oud-collega voor mij, is een betekenisvol bezit.
Het roept op: empathie, kracht, iemand die ergens voor staat, waar je op kunt bouwen.
Daar kan ik mijzelf mee identificeren. Ik ben een energieke, stevige, betrokken bestuurder. Na ruim dertig jaar in het openbaar bestuur nog steeds nieuwsgierig
en gedreven.
Organisaties functioneren beter als mensen er met plezier werken. Ik stuur daarom op gedrag en cultuur en neem mijn strategisch inzicht, humor en creativiteit mee. Ik zie altijd oplossingen waar anderen ook warm voor kunnen lopen. Ik kan vertrouwen herstellen. Maar ik kan ook goed aan- en doorpakken als dat nodig is. Ik ben een uitstekende netwerker en lever altijd kwaliteit.
Mijn loopbaan begon bij de rijksoverheid (ministerie van SZW, Emancipatieraad en
Commissie gelijke behandeling), voerde langs universiteiten, de VNG (als cao- en pensioenonderhandelaar) en grote gemeenten.
Ook maakte ik ruim20 jaar deel uit van de Europese expertgroep voor het gelijke
behandelingsrecht.

Wikipedia over burgemeester Ina Sjerps

Sjerps behaalde in 1986 haar doctoraal politicologie met als afstudeerrichting internationale betrekking en volkenrecht en behaalde in 1997 haar doctoraal Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.
Zij was naast haar studies van 1983 tot 1997 werkzaam op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als senior wetenschappelijk medewerker van de Emancipatieraad, als secretaris-directeur van de Commissie gelijke behandeling en als plaatsvervangend afdelingshoofd bij de Directie Internationale Zaken.
Sjerps was van 1997 tot 2000 werkzaam als zakelijk directeur van het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) bij de Universiteit van Amsterdam. Van 2000 tot 2008 was zij secretaris van het College voor Arbeidszaken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Van 2008 tot 2009 was zij algemeen directeur bij de Unie van Waterschappen.
Van 2009 tot 2011 was zij directeur bij het Servicecentrum Drechtsteden.
Zij was van 2011 tot 2012 gemeentesecretaris bij de gemeente De Ronde Venen, deze functie vervulde zij van 2012 tot 2017 bij de gemeente Apeldoorn en van 2017 tot 2018 bij de gemeente Rotterdam.
Van 2018 tot 2020 was zij strategisch adviseur bij de Erasmus Universiteit Rotterdam