Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland

Kamer van Koophandel voor Noord- Nederland,
Heliconweg 62, Leeuwarden,
Postbus 134, 9700 AC Groningen,
tel. (088) 5851585.
Inzage handelsregister: tel. 0900-1234567.
www.kvk.nl.
e-mail: info@kvk.nl
Geopend: ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur.
Wilt u langskomen, maak dan telefonisch een afspraak.