Glossy Magazine, Kranten en Nieuwssites

Glossy Magazine, Kranten en Nieuwssites

SEUN Glossy Magazine over Harlingen en de Harlingers
Jacob Catsstraat 12, 8862 BS Harlingen
tel. (0517) 417700
www.seunmagazine.nl
info@seunmagazine.nl
Friesch Dagblad
Sixmastraat 15, Leeuwarden, Postbus 412, 8901 BE Leeuwarden
tel. (058) 2987654
www.frieschdagblad.nl
regio@frieschdagblad.nl
Harlinger Courant
Flevo Media BV
Kanaalweg 72, Harlingen, Postbus 8, 8860 AA Harlingen
tel. (0517) 430043
www.harlingercourant.nl
redactie@harlingercourant.nl
Leeuwarder Courant
Sixmastraat 15, 8932 PA Leeuwarden, Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden
tel. (088) 8002008
www.lc.nl
Van Wad tot Stad
Het Want 2, 8802 PV Franeker
tel. (0517) 343035
www.vanwadtotstad.nl
Harlingen Boeit
Karremanstraat 22, 8861 SP Harlingen
tel. 06-51336169
www.harlingenboeit.nl
info@harlingenboeit.nl