Lanen ooit Winkelstraat nu interessante woonstraat voor 10-tal kunstenaars

Lanen straat

De Lanen is Harlingen is altijd een ondernemende straat geweest. Toen ik in de zestiger jaren in Harlingen kwam, waren daar drie melkboeren, twee bakkers en een schoenmaker gevestigd. De brandweerkazerne, een drukkerij, ijzerwarenhandel, sigarengroothandel, schoenenwinkel, een kerk, twee garages, twee rijwielzaken, een dames en een herenkapper en een patatzaak. Begin zeventiger jaren was de verandering in volle gang. Wij kochten er toen een dubbele woning voor 17.500 gulden.

Kunst achter de Ramen

Lanen: Kunst achter de ramen

Veel winkels vertrokken en de Lanen werd langzamerhand woonstraat met een grote variëteit aan bewoners. Steeds meer mensen met een kunstzinnige inslag trokken naar deze binnenstad-straat. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een variatie aan “kunstenaars”.

Eigenlijk gewoon ambachtsmensen die op een andere manier als ondernemer hun brood verdienen.

Een jaarlijks evenement toont Kunst achter de Ramen op de Lanen.

Zie ook het artikel over de link over het Leeuwarder Cityproms Festival “een Harlinger productie”!