Maritieme Academie Harlingen

Maritieme Academie Harlingen

Locatie: Almenumerweg 1, 8861 KM Harlingen
Postbus 58 8860 AB Harlingen
Directeur: de heer H.A.L. Mintjes
VMBO Maritiem & Techniek
Leerwegen:

  • Basis-Beroepsgerichte Leerweg
  • Kader-Beroepsgerichte Leerweg
  • Gemengde Leerweg
  • LeerWerkTraject

Uitstroomprofielen

  • VMBO Rijn-, Binnen- en Kustvaart
  • VMBO Scheeps- en Jachtbouw

Doorstroom mbo
Doorlopende leerlijn vmbo-mbo via Nova College Scheepvaart en ROC Friese Poort.
Voor meer informatie:

informatie@maritiemeacademieharlingen.nl
Telefoon 0517 412 300
Volwassenen onderwijs
Compleet onderwijsaanbod voor binnenvaart en zeevaart.
Voor meer informatie: www.novacontract.nl