Multifunctioneel Centrum Het Vierkant

MFC HET VIERKANT

Multifunctioneel Centrum Het Vierkant
Johan van Oldenbarneveltstraat 2, 8862 BB Harlingen
Tel. 0517-417000
MFC Het Vierkant is het culturele en sociale centrum van de gemeente Harlingen.
Het Vierkant is de locatie waar veel maatschappelijke organisaties in Harlingen te vinden zijn.
Het Gebiedsteam Harlingen is er gevestigd en heeft inloopspreekuren.
Maar ook het consultatiebureau van de GGD Fryslân en welzijnsorganisatie De Skûle zitten in het Vierkant.
De volgende organisaties zijn er o.m. te vinden:

 • Gebiedsteam Harlingen
 • De Skûle welzijn
 • Consultatiebureau GGD Fryslân
 • Ritmyk sintrum foar keunst in Fryslân
 • Stichting Seun en Steun
 • Verslavingszorg Noord Nederland
 • Computerleercentrum
 • Kinderopvang Friesland
 • Kredietbank Nederland
 • Rijbewijskeuring
 • Tekencursussen

Veel verenigingen maken gebruik van het Vierkant.
Ook raadsfracties maken gebruik van Het Vierkant en vergaderen er regelmatig.