Muziekverenigingen

MUZIEKVERENIGINGEN

Chr. Muziekver. Hosanna
Hermesweg 13c, 8861 VN Harlingen
Secr.: P.B. Attema
tel. (0517) 412019
www.hosannaharlingen.nl
secretariaat.cmvhosanna@live.nl

Muziekkorps Leger des Heils
William Boothstraat 27-29, 8861 TL Harlingen
Kapelmeester: P. Visser, Blynsewei 1-3, 8872 RG Midlum
www.legerdesheils.nl/korpsharlingen/muziek
tel. (0517) 591100
Repetitie: elke donderdag van 20.00 tot 21.30 uur

Stedelijke Muziekvereniging
Hoogstraat 55, 8861 AE Harlingen
Penningmeester A. Zondervan
www.stedelijkeharlingen.nl
secretariaatsmh@hotmail.com

Centrum Traditionele Jazz Harlingen
Voorzitter Jules Dutrieux, tel. 06-25461760
Secretaris: Dicky Meijer, 06 11362580
Penningmeester: Hans van der Werf, 06 20006225
Loungeconcerten iedere tweede zondag van maand in
’t Heerenlogement, Franekereind 23, 8861 AA Harlingen.
Zie www.ctjh.nl

Huisorkest Roaring Twenties Experience
(was: Roaring Twenties Experience)
o.l.v. Arend Huisman
Opgeven als muzikant via Hans Meijer
Repetities maandag 20.00 tot 22.00 uur in de
Doopsgezinde Kerk, Zoutsloot 50, 8861 SZ Harlingen
 
 

Mondorgelclub “Ons Genoegen”
Club van en voor 60 plussers
Secretaris A. v.d. Veen
G. Schuilstraat 31, 8861 VJ Harlingen
tel. (0517) 412460

Slagwerkgroep Zeeslag Harlingen
www.zeeslagharlingen.nl
info@zeeslagharlingen.nl