“Niet in mijn achtertuin”

Woningbouw
Foto: Joachim de Ruijter

Individuele bezwaren leggen woningbouw in Harlingen stil

Er zijn weinig dingen waar ik nog oprecht boos over word. Op een zekere leeftijd gaat klaarblijkelijk boosheid over in verbazing en ontzetting.
Toch ben ik ronduit verbijsterd over de zelfzuchtige acties van één man, die tot aan de Raad van State procedures voerde tegen de nieuwbouw van Almenum. Honderden leeftijdsgenoten van deze bewoner van de Midlumerlaan worden door deze eenzame actievoerder gedupeerd omdat hij strijdt tegen nieuwbouw “in zijn achtertuin”. Simpel gesteld verzet hij zich tegen alles wat met nieuwbouw van Almenum te maken heeft.

Tot waar mag je gaan?
Wethouder Erik de Groot beseft dat iedere belanghebbende het recht heeft om te procederen. Dat is echt belangrijk, maar hij vindt dat dit individuele recht in de herontwikkeling van Almenum wordt misbruikt: “Deze persoon die vindt iets en dat mag je juridisch vinden. Dit lijkt niet meer op inhoudelijke bezwaren, waar we nogmaals graag over in gesprek gaan. Dit is zoeken naar bezwaren waarmee je een ontwikkeling wilt tegenhouden die je niet leuk vindt. En tot waar moet je hier dan recht op hebben? Dat frustreert mij persoonlijk enorm. De bezwaarmaker is het het ene moment niet eens met de hoogte en het andere moment niet eens met het aantal parkeerplaatsen. Dan komt er een bezwaar binnen dat gaat over de technisch energetische situatie die ook niet passend is volgens deze persoon. Vervolgens vindt hij dat het hele gebouw er niet moet staan en als het er moet staan, moet het maar opschuiven. Wat is nou je bezwaar? Spreek dat dan meteen uit. Dan hebben we een goed gesprek. Daar komen we uit, zo niet, dan hebben we daarvoor de rechtspraak. Maar op deze manier? Het lijkt op deze manier een variant van lulkoekbingo.”


Wie is die man?
Hoewel ik 16 jaar tegenover de ingang van Almenum heb gewoond, ken ik de bezwaarmaker niet persoonlijk.
Ik bel met een aantal niet bij woningbouw betrokken mensen die ik blindelings vertrouw op hun mensenkennis en stel hun de vraag: “Wie is die man?”
Ik zal u de lelijke woorden besparen in de beschrijvingen en geef slechts de enkele positieve kwalificaties: intelligent, ervaren in de bouwwereld, een vechter.

Dribbelaar
Ik besluit zijn naam op google in te toetsen.
In de kringen van 60+ voetbal wordt hij als een “dribbelaar” omschreven.
Volgens het Wiki Woordenboek is dat “een voetballer die meerdere tegenstanders kan passeren zonder de bal over te spelen naar medespelers”.
Ziet u de parallel met een eenzame actie van deze Midlumerlaanbewoner?
Ook hier wordt de bal aan de voet gehouden, zonder rekening te houden met medespelers.

Hoor en wederhoor
Ik besluit gewoon de oude journalistieke wet van “hoor en wederhoor” toe te passen. Met enige journalistieke internetkunsten bemachtig ik zijn telefoonnummer. Als hij de telefoon opneemt, leg ik uit dat ik bezig ben met een artikel over woningbouw in Harlingen en dat ik allerlei betrokkenen ga interviewen. Omdat hij een bijzondere sleutelrol speelt, waardoor woningbouw letterlijk op slot zit, vraag ik hem of wij een afspraak kunnen maken voor een interview. De man houdt “de bal aan de voet” en “de deur op slot”. “Daar heb ik op dit moment geen behoefte aan”, klinkt het aan de andere kant van de verbinding, “misschien na de uitspraak van de Raad van State”.
Maar dan zullen uw motieven toch nog steeds hetzelfde zijn, werp ik tegen. “Dat weet ik niet” is het ontwijkende antwoord.

Opnieuw vertraging
Eind juli was er een zitting van de Raad van State en eind augustus kwam de uitspraak.
Geheel volgens verwachting werden de bezwaren van de Midlumerlaanbewoner op alle fronten door de Raad van State afgewezen.
Op elk argument meldt de uitspraak “het betoog slaagt niet”. Met als slotconclusie “Het beroep is ongegrond.”
Volgens afspraak heb ik de bezwaarmaker nog een aantal keren gebeld, maar de telefoon werd nooit opgenomen! Ik ga er van uit dat deze bezwaarmaker juridisch zal doorgaan, want er ligt ook een bezwaar tegen de omgevingsvergunning. Dat noemde men vroeger de bouwvergunning, waarin de architectonische en technische uitwerking van het gebouw geregeld is.

“Sloop en bouw kan beginnen”
Vervolgens opnieuw de wethouder gesproken over de ontstane situatie. “In de Stuurgroep Almenum is meerdere malen gesproken over de vertraging in het proces. Als voorzitter van de Stuurgroep heeft wethouder De Groot de Bouwvereniging verzocht om toch vooral door te gaan met de voorbereidingen. Ze zijn ook doorgegaan met de aanbesteding en de gunning. Zowel bouwer als sloper zijn bekend.
De sloopmelding kunnen ze doen en dan kunnen ze wat mij betreft direct aan de slag.
De Bouwvereniging heeft altijd zeer zorgvuldig gewerkt, maar zij kan nu ook een verzoek doen aan het college van de gemeente om te mogen starten. Ook als de bezwaarmaker wil blijven vertragen door een bezwaar tegen de sloop in te dienen.”

“We gaan niet handhaven”
“Mocht er (bij de gemeente) een verzoek komen om de sloop te stoppen en de Bouwvereniging heeft dat verzoek gedaan, dan is het mijn voorstel om als gemeente niet te gaan handhaven om de sloop te stoppen.
Het lijkt op schending van de rechten van de bezwaarmaker, maar deze maakt naar mijn mening misbruik van dat recht. En daar is een hele grote groep mensen de dupe van, omdat dit alleen maar gaat om het vertragen voor een individueel belang van deze persoon. Wij als gemeente zijn er voor het algemene belang en voor die mensen die niet zo verbaal handig zijn, juridische middelen hebben of gemobiliseerd kunnen worden. Daar komen wij voor op! Dat is ook het gemeentelijke belang. En dat is ook waar de Bouwvereniging voor moet staan. En dan moeten we dit maar gewoon eens durven te doen.”

Tot zover wethouder Erik de Groot.
De Bouwvereniging heeft inmiddels Friso Bouwgroep opdracht tot sloop en nieuwbouw van Almenum gegeven.
Op haar website meldde de Bouwvereniging:
Ondanks procedures en vertragingen bij de Raad van State gaan we door met de voorbereidingen om straks te starten met de sloop. We willen onze bewoners niet langer laten wachten.

Overleg met omwonenden
In een gesprek van een uur legde wethouder De Groot mij uit wat er allemaal aan inspraak is geweest met de bewoners van de Midlumerlaan en op welke manier er rekening is gehouden met een breed scala aan wensen van de omwonenden.

Bij de Raad van State betoogde de enige overgebleven bezwaarmaker dat hij “namens meer bewoners sprak”.
Als ervaren journalist kan ik vertellen dat als “ik ben niet de enige” wordt gezegd, er meestal slechts sprake is van een persoonlijk standpunt en volledige machteloosheid.

Ook de aanwonenden van het Spaansenterrein hebben zich verenigd. Zij willen meer betrokken worden bij de invulling van het terrein waarvoor in april 2006 het eerste ontwerp werd gepresenteerd.
Onlangs vroegen de bewoners van de Kanaalweg aan de gemeenteraad om meer aandacht voor hun wensen.
Wethouder De Groot heeft inmiddels met hen gesproken en de plannen en procedure uitgelegd.

Harlingen in het klein
De bebouwing op het terrein van de betonfabriek wordt een afspiegeling van alle inwoners en woonvormen van Harlingen.

Er wordt gebouwd voor elke prijsklasse, elke levensfase en alle zorgvormen met vrije vestiging en sociale woningbouw.

Betonfabriek of nieuwe wijk?
Nuchter geredeneerd kan het voor de aanwonenden alleen beter worden! Wie wil er nou een betonfabriek in zijn achtertuin?

Geen hoogbouw achter woningen
Wethouder Erik de Groot: “De angst die bewoners hebben dat er achter hun woningen gelijk een flat zou komen van vijf lagen, zestien of zeventien meter hoog, is bekend en dat willen wij als gemeente ook niet. Hoogbouwaccenten zijn voorstelbaar in het midden of aan de zuidkant van het plangebied.
Dat betekent niet dat er naast de Maritieme Academie nog drie van die torens komen.
Dan sluit je ook een hele wijk af. In de nieuwe wijk krijg je vanzelfsprekend wel hogere accenten, maar zoals gesteld geen gelijksoortige hoogbouw als de nieuwbouw Maritieme Academie direct achter de woonhuizen aan de Kanaalweg.”

Verder is met de bewoners, maar ook met Spaansen als eigenaar afgesproken om elkaar tijdig te informeren als er meer bekend is over de toekomstige ontwikkeling van het Spaansenterrein.

Almenum impressie
Impressie Nieuwbouw Almenum