Nova College MBO Maritiem

Nova College Harlingen MBO
Regionaal opleidingencentrum
Locatie: Almenumerweg 1, 8861 KM Harlingen
Directeur: de heer A. Nieuwenhuizen
Opleidingsmanager: mevrouw C. van ’t Westende

MBO opleidingen voor zeevaart en binnenvaart

MBO BOL:
– Stuurmanwerktuigkundige kleine schepen (niveau 3)
– koopvaardij officier alle schepen (niveau 4)

MBO BBL:
– schipper Rijn- en Binnenvaart (niveau 3)
– kapitein Rijn- en Binnenvaart (niveau 4)

Doorlopende leerweg: vmbo-mbo op de campus van de Maritieme Academie Harlingen (zie voortgezet onderwijs: Maritieme Academie Harlingen)

Voor meer informatie:
www.novacollege.nl
info-maritiem@novacollege.nl
Telefoon: (023) 530 2900

Volwassenen onderwijs
Compleet onderwijsaanbod voor binnenvaart en zeevaart.
Voor meer informatie: www.novacollege.nl