Present Noordwest Friesland

Present

Al vijf jaar Samen voor Elkaar

Een groot feest om het eerste lustrumwaardig te vieren zit er helaas niet in dit jaar. Misschien is het ook niet nodig. De meeste projecten die Present Noordwest Friesland kon doen de afgelopen vijf jaar waren een feestje op zich. Hoewel de aanleiding nooit een reden  voor taart was, was de impact dat zeker wel. Duizenden mensen kregen door de werkwijze van Present weer ademen de impuls omhet leven op een nieuwe manier op te pakken.

Tekst: Daniella Gerstel-Visser

Wat is dat eigenlijk: Present?

Present is een landelijke organisatie met 75 afdelingen. De stichting fungeert als brug tussen vrijwilligers en mensen die praktische hulp nodig hebben, die maatschappelijke organisaties niet aanbieden. Vaak gaat het om klussen in en rond het huis. Het unieke van Present is dat er omgekeerd wordt gewerkt. Eerst meldt zich een groep vrijwilligers en dan pas wordt een project aangenomen.
Hierbij tellen drie criteria. Present helpt mensen die geen geld, geen netwerk en geen gezondheid hebben.

Present

Harlingen en de Waadhoeke

De maatschappelijke organisaties in de gemeenten Harlingen en de Waadhoeke kregen steeds meer en steeds grotere hulpvragen.
De tijd was rijp voor een Present in Noordwest Friesland. Na anderhalf jaar onderzoek en voorbereiding zette het bestuur in februari 2016 haar handtekening en de stichting was geboren. Harlingse Anja Schilder was vanaf hetprille begin betrokken bij de oprichting en is nog steeds coördinator.
Samen met Mounira Sleiman stuurt zij het operationeel team aan dat bestaat uit vijf personen. Zij kunnen sowieso rekenen op een vaste pool van 70 vrijwilligers op wie een beroep kan worden gedaan als er een hulpvraag voorbijkomt waar nog geen groep voor is.

Groepen

Het hele proces begin met een groepje… Je meldt je als groep aan om een klus te doen voor iemand die dit zelf niet kan. Zo’n groep kan bestaan uit collega’s, vrienden, klas- of studiegenoten, een serviceclub, gezin ofmensen die samen sporten of handwerken. De mogelijkheden zijn eindeloos. Het mooie van Present is dat je je niet vastlegt voor vrijwilligerswerk. Je kunt ook één project doen.
En je hoeft het niet in je eentje te doen. De drempel voor vrijwilligerswerk is een stuk lager en de beloning is een stuk hoger. Samen een dag werken voor een ander betekent een ontmoeting met iemand die je anders misschien nooit was tegengekomen, een gezamenlijk doel hebben met mensen uit je omgeving en het directe resultaat van je noeste arbeid. Het is bewezen: Van iets doen voor een ander, word je zelf ook heel gelukkig!

Samen voor elkaar

Zodra een groepje vrijwilligers zich heeft aangemeld bij Anja en haar team, wordt het gekoppeld aan een hulpvraag die is gemeld door een maatschappelijke organisatie. Dan vindt een eerste kennismaking plaats. Iemand van Present en iemand van het vrijwilligersgroepje gaat op bezoek. Zo weten de Presenters wat hen te doen staat en voor wie. De dame of heer waar de club een dagje aan de slag gaat, is ook een beetje voorbereid.
Het is natuurlijk niet elke dag dat er 8 man/vrouw over de vloer komen om te schilderen, schoon te maken of te tuinieren! Op de dag van de klus wordt altijd eerste een gezamenlijk kopje koffie gedronken. De ontmoeting is namelijk net zo belangrijk als het project. Het ís niet alleen een tuin Na een dag billugen is niet alleen de tuin of de woonkamer weer op orde. Er is veel meer gebeurd die dag. Het lijkt een kleine geste, een dagje een klussen voor een ander, maar de impact is enorm. Voor iemand die het niet meer voor elkaar kreeg om het huis netjes te hebben, dreigt vaak een vorm van isolement. In een verwaarloosd huis nodig je geen familie of buurvrouw uit voor een bakje koffie. Voor een overwoekerde tuin schaam je je misschienvoor de buurt. Een lekker fris huis zorgt voor ruimte in je hoofd. Je kunt weer met iemand thuis afspreken en een verzorgde tuin maakt dat je gelukkiger je paadje naar de voordeur oploopt. Je huis is de basis om de wereld aan te kunnen! In nagesprekken blijkt dat dit ruggensteuntje heeft gezorgd voor nieuwe en hernieuwde contacten. Het zorgt voor energie om zelf bijvoorbeeld de slaapkamer onder handen te nemen. Het geeft een fijn gevoel van eigenwaarde als er mensen zijn die dit voor jou willen doen, een reden om weer hoop te hebben en zelf aan het werk te gaan om jouw leven te verbeteren.

tuin voor
Tuin voor opknapbeurt
tuin na
Tuin na opknapbeurt

Professionals

Het is zeker geen overbodige luxe dat het team wordt aangestuurd door twee professionals. De vrijwilligers komen soms in omstandigheden terecht waar begeleiding een must is. Het is écht niet alleen een tuin. Het gaat om de mens. Het is lastig om na een project ook een mens los te laten. Soms is een situatie aangrijpend. De vrijwilligers die zich inzetten krijgen een gerichte instructie hoe daarmee om te gaan. Dit gebeurt door speciaal daarvoor opgeleide groepenbegeleiders. Het is een waardevolle ondersteuning. De vrijwilliger is geen hulpverlener. Hij of zij werkt mee aan een eenmalig, afgebakend project. Die dag zorgt ervoor dat een maatschappelijk werker verder kan. Het is de schakel tussen een uitzichtlozesituatie en de weg naar verbetering.

We worden er allemaal beter van

Naast de maatschappelijke winst zorgt Present voor een flinke economische winst. Onderzoek toont aan dat door de hulp van de vrijwilligers veel kosten van sociaal maatschappelijke hulpverlening kunnen worden voorkomen of verkort. Berekeningen laten zien dat dat kan oplopen tot ruim €35.000! Soms wordt een uithuiszetting voorkomen, kan GGZ-behandeling verkort en kan de terugkeer uit een kliniek worden versneld. Reken alleen maar de kosten voor het opruimen van een tuin en het afvoeren van snoeiafval. In het gunstigste geval rekent een hoveniersbedrijf € 35 per uur. Acht vrijwilligers die acht uur komen helpen besparen de maatschappij al € 2240.

Present
Groep vrijwilligers Vermillion - Foto: Ubbo Posthuma

Partners

Voor Present zijn de partners van levensbelang. De gemeenten Harlingen en Waadhoeke zien het belang in van de stichting.
Ook Vermilion Energy is een bijzonder belangrijke partner. Niet alleen steunen zij Present financieel, maar ook komen groepen werknemers een aantal dagen per jaar een project uitvoeren.
Soms kan een bedrijf geen mensen leveren, maar wil wel graag helpen met expertise. GJIZ Sociale Media Support is zo’n bedrijf.
Present is altijd op zoek naar nieuwe partners, financieel en anderszins, maar vooral naar nieuwe groepen om eenmalig een mooie klus te doen voor iemand die dit zelf niet kan.
Dus: gezinnen, breiclubs, boekenclubs, dieetgroepen, wandelgroepen, kortom iedereen die wel eens gezellig samenkomt: Ga eens naar www.presentnoordwestfriesland.nl.
En kijk hoe je die leuke tijd samen ook bijzonder zinvol kunt invullen!

JONG PRESENT

Present

Bij Jong Present nemen jongeren tussen 14 en 27 jaar deel aan een traineeship van zes maanden. In dat half jaar werken zij 80 uur.
De doelen zijn: ontmoet, ontwikkel en ontdek.
Ontmoet de hulpvrager en ontwikkel en ontdek je talenten en jezelf.
De trainees voeren praktische en sociale projecten uit. Het is geschikt voor een tussenjaar, als vrijwillige maatschappelijke dienst’plicht’, maar kan ook naast school.