PROTESTANTSE GEMEENTE HARLINGEN-MIDLUM

PROTESTANTSE GEMEENTE HARLINGEN-MIDLUM

PROTESTANTSE GEMEENTE HARLINGEN-MIDLUM
Kerkgebouwen:
Grote Kerk, Kerkpad 3 Harlingen
Koster: dhr. K v.d. Nieuwenhuizen
Tel. (0517) 412098
info@grotekerkharlingen.nl
Midlumerlaankerk, Midlumerlaan 24 Harlingen
Koster: dhr. K v.d. Nieuwenhuizen
Tel. (0517) 412098
Nicolaaskerk, Kerkstraat 1 Midlum
Koster: T. Sikkema
Tel. (0517) 413782
Kerkdiensten: op verschillende data in Grote Kerk of Midlumerlaankerk: 09:30 uur
Gebouw de Hoeksteen, Kerkpad 32, Harlingen
Voorganger:
ds. T.G. van der Linden
Marnehiem 42, 8862RC Harlingen
tel. (0517) 853656
e-mail: tg.linden@gmail.com
Kerkenraad:
Scriba: mevr. A. van der Kooi-Zegel
Tel. (0517) 851995
Postadres: Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen
scriba@pg-harlingen.nl
www.pg-harlingen.nl
College van Kerkrentmeesters:
Secr. mw. T. Glashouwer-de Jager
Oosterparkweg 7, Harlingen
tel. (0517) 417033
Postadres: Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen
Tel. (0517) 414988
College van diakenen:
Secr. mw. C. van der Meulen-Rozenga
Postadres: Kerkpad 32, 8861 ES Harlingen
Tel. (0517) 234501