Radio Noordzee voorloper van Radio Stad Harlingen

Radio Noordzee
Feestavond Radio Noordzee voor goede doelen

Het is zondag 28 maart 1982, ’s avonds om half tien. In vele Harlinger huiskamers houdt men de televisie voor gezien, wordt de radio aangezet en afgestemd op Radio Noordzee, voor zover men al niet eerder het programma van geestelijke liederen heeft beluisterd.
Achter de zender maakt Klaas ruimte voor Arie, die het populaire romantische programma zal presenteren. Nauwelijks heeft hij de koptelefoon opgezet, klinkt de tune door de illegale ether of de fatale klop op het raam volgt.

Radio Noordzee
Harlinger Piratenzender
met honderden fans

Buiten glimt de pet van een Harlinger politieagent. Klaas laat hem binnen,
zoals er wel eerder politionele collega’s zijn binnengelaten.
Behalve zendapparatuur bevindt zich in de ruimte een computer en dat elektronisch brein wekt nogal wat belangstelling. Dan maakt de politieman met zijn armen horizontale bewegingen. Arie, getooid
met de koptelefoon, hoort niet wat er wordt gezegd, maar ziet de bewegingen. Hij doet de oorschelpen af en vraagt wat er aan de hand is.

Stoppen!

Stoppen, zegt de politieman en wijst op de radioapparatuur. Arie schiet in de lach, want hij weet het grapje te waarderen. Tenslotte was het niet de eerste keer dat de politie eens een kijkje kwam nemen zonder verdere maatregelen te nemen. Dan blijkt dat het de politieman ernst is. Met een katterig gevoel trekt Arie de stekker uit de muur en neemt de politieman de zender in beslag. De apparatuur overziend, zegt de agent: ‘Dat wordt een hele sjouw. ’Arie beaamt het, maar is niet van plan om ook maar één hand uit te steken.
De bovenstaande tekst van Cees Torenbeek stond  in de Harlinger Courant van vrijdag 2 april 1982.

RSH feestavond Noordzee LDHgift
Opbrengst feestavond Radio Noordzee voor Leger des Heils

Dit voorval luidde het einde in van de populaire Harlinger illegale zender Radio Noordzee. POPULAIR met hoofdletters. Compleet met feestavonden in Trebol met honderden fans! Giften aan goede doelen, Harlinger artiesten die graag wilde optreden en heel veel ingezonden artikelen in de Harlinger Courant. Maar toch het einde van de verboden zender. De derde keer dat Radio Noordzee uit de ether verdwijnt. Een kat-en-muis-spel via zolderkamertjes, een caravan, een boerderij en een schuurtje. Kortom een jongensboek, waar heel Harlingen met volle teugen van genoot. Maar de wet verbood het.

Begin van Radio Stad Harlingen

Waar Radio Noordzee eindigde, was dit tevens het begin van Radio Stad
Harlingen. Een tijdje na de inbeslagname van de zender van Noordzee volgt de rechtszaak tegen Klaas Bijlsma en Arie Rinsma. Er volgen veroordelingen tot geldboetes en voorwaardelijke gevangenisstraffen. Arie moet een boete betalen van 750 gulden en “krijgt” een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 weken met een proeftijd van 3 jaar. Het aandeel van Klaas acht de rechter groter en hij ontvangt een veroordeling tot 4 weken voorwaardelijke gevangenisstraf en 1500 gulden boete, waarvan 1000 gulden voorwaardelijk. De rechter hield er klaarblijkelijk geen rekening mee dat Noordzee was gestopt en werkte aan de oprichting van de nieuwe legale publieke omroep Stichting Radio Stad Harlingen. De piraten wilden een echte nieuwszender worden. In de initiatiefgroep namen twee
journalisten zitting, de onderstaand geciteerde Cees Torenbeek en
Wout Gerstel.

Burgemeester en wethouders van Harlingen verklaarden RSH representatief voor de Harlinger bevolking. Het Commissariaat voor de
Media, die de vergunning verleent, krijgt het advies om de statuten te laten aanpassen om zo de “piraten” uit het bestuur te weren. Het CvdM zag
het probleem niet en verleende een paar jaar later de vergunning. En zo
kon het gebeuren dat twee van die initiatiefnemers Henk van Slooten en Klaas Bijlsma nog steeds bij RSH betrokken zijn.

De Harlinger politieman die de zender
van Radio Noordzee in beslag nam,
is later verhuisd naar Franeker.