Regels maken evenementen onbetaalbaar

Subsidie

Meer gemeentelijke subsidie in Harlingen noodzakelijk

Er waren dit jaar meerdere keren discussies over de vraag of de gemeente Harlingen voldoende financieel bijdroeg aan de plaatselijke evenementen. Er werd zelfs een protestlied op Youtube gezet omdat de gemeente het prestigieuze evenement The Passion wel steunde, maar onvoldoende aandacht zou hebben voor bijvoorbeeld de Visserijdagen. Gaat de overheid nog steeds over het brood en de spelen?

Te weinig spelen of te weinig subsidie?
Laten we de Visserijdagen als voorbeeld nemen. Twee organisaties die samen voor een mooi feest zorgen:
• In 2022 kreeg de stichting Visserijdagen voor het programma een jaarlijkse subsidie van € 2,- per inwoner: dus in totaal € 31.808,-.
• De Stichting Evenementen ontving een “eenmalige” subsidie van € 10.852,- voor haar programmaonderdelen.

Subsisides

Gemeentelijke subsidie een derde deel van begroting
Dat lijken hoge bedragen, maar de stichting Visserijdagen Harlingen had dit jaar een begroting van € 98.000.
De gemeente betaalt dus ongeveer een derde deel via subsidie.

De rest wordt gefinancierd door sponsors uit het bedrijfsleven.
Maar een van de grootste posten van de begroting was de door de overheid geëiste beveiliging, circa € 21.000,-, ruim 20% van de begroting!

Welke politieagent kent u?
Persoonlijk vind ik dat nogal merkwaardig. Jaarlijks leveren wij via de Belastingdienst elk naar vermogen een financieel offer voor onder meer onze veiligheid.

Ouderen onder u zullen zich nog namen van Harlinger politieagenten herinneren: Wijngaarden, Sinnema, Haitsma, Wafelaar, Van der Kooij. Probeert u nu eens drie namen van politieagenten op te noemen die nu actief zijn.

Inderdaad, dat lukt mij ook niet.
En dat lijkt mij een basis van het veiligheidsprobleem.
Je komt zelden een politieagent in uniform op de fiets tegen. En toch is de veiligheid een primaire taak van de politie!

Veiligheidsrisico is niet nieuw
Het was op de zaterdag van de Visserijdagen 2005 dat bij de redactie van onze tv-zender GPTV de telefoon ging en een vervormde stem een bommelding deed.
Tijdens de zaterdagavond zouden een of meerdere explosieven in het centrum van Harlingen tot ontploffing worden gebracht.

LC 20050829 11005 Bommelding

Een soortgelijk telefoongesprek kwam dezelfde avond ook bij de politie binnen. Leest u de knipsels uit het archief van de Leeuwarder Courant er maar eens op na.
Er werd adequaat gereageerd door onze redactie, de politie, de gemeente en natuurlijk het bestuur van de Visserijdagen. Iedereen bleef kalm. Er gebeurde gelukkig niets. Als er wel een of meer bommen waren afgegaan, was de ramp niet te overzien geweest. Het bovenstaande bewijst dat gevaar niet denkbeeldig is en dat zo veel mogelijk veiligheidsgaranties moeten worden ingebouwd.

“Boordenknoopje op een ijsberg”
Evenementen organiseren zoals de Visserijdagen is meestal vrijwilligerswerk. En die groep vrijwilligers moet zich constant aanpassen aan de toenemende eisen van overheden.
Burgemeester Ina Sjerps probeert dat -hopelijk tegen beter weten in- op hoge toon aan die vrijwilligers duidelijk te maken.
Tijdens een raadsvergadering ging het onlangs zelfs zo ver dat zij alvast een persbericht voor de vrijwilligers begon te citeren.
Dat roept natuurlijk alleen maar weerstand op bij vrijwilligers.
Dat de overheid eisen stelt voor de door ons allen gewenste veiligheid, is vanzelfsprekend.
Dat die overheid vervolgens vindt dat de vrijwilligers die veiligheid ook nog eens moeten betalen, slaat als een boordenknoopje op een ijsberg!

“Versterking door Samenwerking” heet de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening en Evenementenbeleid. In een raadsbrief informeerde burgemeester en wethouders in juli de raadsleden dat in het najaar het Evenementenbeleid en de APV aan de orde komen.

De gemeenteraad moet/mag dan aangeven hoe het Evenementenbeleid vorm gaat krijgen en wie wat gaat betalen.

In de raadsbrief staat een opsomming van alle inspanningen die ambtelijk worden gedaan om evenementen te faciliteren.
En dan denk ik al snel: Inderdaad daar zijn die ambtenaren voor aangenomen!

Maar één zin in de brief:
“De steun vanuit de gemeente kan financieel en facilitair niet grenzeloos, eindeloos of onbeperkt zijn.”
Die zin lijkt aan te tonen dat B&W nog niet helemaal begrijpen dat we al een keer voor veiligheid hebben betaald.

Hopelijk snapt de gemeenteraad wél dat de veiligheid niet door alleen maar ondernemers, maar door ons allemaal, dus de gemeente, betaald dient te worden.

Extra eisen voor veiligheid moeten gelijk opgaan met extra financiering door de overheid.