Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk

Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk

Openbare school voor VMBO met LWOO, MAVO, HAVO, Atheneum en Technasium.
Kon. Julianastraat 3, 8862 TA Harlingen
IJsbaanweg 6, 8801 ER Franeker
tel. (0517) 432900
info@vestdijk.nl
www.vestdijk.nl
Centrale directie: mevr. drs. M.E. de Jonge,
Locatie Harlingen
Onderwijs in de onderbouw:
Tweejarige brugperiode met VMBO LWOO, MAVO/HAVO, HAVO/Atheneum, Atheneum, Technasium (voor leerlingen in HAVO of Atheneum)
Onderwijs in de bovenbouw:
VMBO: Dienstverlening en Producten
MAVO
HAVO: alle profielen
Atheneum: alle profielen
Locatie Franeker
Onderwijs in de onderbouw:
Tweejarige brugperiode met VMBO LWOO, VMBO Basis en Kader, MAVO
tel. (0517) 432900
www.vestdijk.nl
Onderwijs in de bovenbouw:
VMBO: Zorg en Welzijn, Sport Dienstverlening en Veiligheid, MAVO, MAVO Sport en MAVO Zorg en Welzijn