Restauratie van bruggen en sluizen in Harlingen

Panorama drie bruggen

Monumenten Stichting Harlingen. Veel Harlingers hebben er nog nooit van gehoord, maar iedereen heeft kennis gemaakt met de activiteiten van de stichting.
De organisatie is verantwoordelijk voor de restauratie van de Grote en Kleine Sluis én de drie bruggen bij Trebol.

Het bestuur van deze Harlinger stichting wordt gevormd door voorzitter wethouder Maria Le Roy, Koos Vermeulen als vice voorzitter, secretaris Tjeerd Zandhuis en Fred Attema als penningmeester. Robert Paul Hoekema, Jan de Groot en Jellie Keulen zijn leden van de stichting.

Metselaars bij brug

Bruggen en sluizen

Na de restauratie van de Grote en Kleine Sluis werden de Franekereindsbrug en de Oosterbrug volledig in oude luister hersteld. De Singelbrug is het laatste restauratieproject.
De gemeente Harlingen heeft het eigendom van de bruggen en sluizen overgedragen aan de Monumenten Stichting Harlingen. Maar de gemeente en de provincie zijn wel verantwoordelijk voor de financiering van de restauraties en het toekomstige onderhoud. De restauraties werden begroot op 1,3 miljoen euro, waarvan de provincie ruim 3 ton betaalt.
Voor de komende 5 jaar wordt gemiddeld 80.000 euro per jaar begroot voor onderhoud en dat wordt dan weer door de gemeente Harlingen betaald.
Overigens viel de Oosterbrug, die begin juli 2017 werd herplaatst, 70.000 euro duurder uit. Deze restauratie kostte 550.000 euro.

Ophijsen Oosterbrug

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren