Schaatsen

SCHAATSEN

Schaatstrainingsclub De Eskimo’s
Secr.: Pytsje Frankena
Tel. 06-51645939
Trainingen: Hessel Westra
Tel. 06-30369744
Zomertraining: vanaf half april op de atletiekbaan bij Bloemketerp in Franeker
IJstraining: vanaf okt. in de Elfstedenhal ,Leeuwarden.
Skeelertraining: vanaf half april op Skeelerbaan, Achlumerdijk, Harlingen.
Harlinger IJsvereniging
IJsbaan, Achlumerdijk, Harlingen
Secr.: Sj. Poppen
Goudplevier 46, 8862 LK Harlingen
tel. (0517) 413198
Harlinger IJswegencentrale
Secr.: A. de Boer
Noorderkade 6, 8861 HJ Harlingen
tel. (0517) 413312
Vereniging “Friesche Elf Steden”
www.elfstedentocht.frl
Rayonhoofd: J. Bergmans
De Foarryp 1, 8857 RE Wijnaldum
(0517) 591322
Ass. rayonhoofd: S. Krol
De Fortuin 4, 8862 RV Harlingen
(0517) 854757
Midlum:
IJsclub Midlum
IJsbaan Midlum
Secr.: mevr. J. v.d. Schaar-Hilt
Blynsewei 5, 8872 RG Midlum
tel. (0517) 591238
Wijnaldum:
IJsclub Ysmahorn
IJsbaan Midlum
Secr.: B. Hauser
Foarryp 19, 8857 RE Wijnaldum
tel. (0517) 391493