Scouting vereniging Michiel & Lioba Harlingen

Scouting ver. Michiel & Lioba Harlingen

www.scoutingharlingen.nl
Secr.: V. Drost,
Barkhof 21 , 8862 PC Harlingen
tel. (0517) 414354
Bevers: leeftijd 4 t/m7 jaar jongens en meisjes, za.middag
Welpen: jongens 7-11 jaar, wo.avond
Welpen: meisjes 7-11 jaar, wo.avond
Scouts jongens en meisjes 11-14 jaar, vr.avond
Rowan en sierpa’s: 14-17 jaar (gemengd), vr. avond
Pivo’s: 17-23 jaar (gemengd), vr.avond
Stam Hylke v.d. Zee: v.a. 23 jaar, vr.avond
Clubgebouw: Kanaalweg 112, 8861 KJ Harlingen