Siderius at Sea – Gemeente worstelt met vergunning

Siderius at Sea

Op de meest prominente plek van Harlingen, de Waddenpromenade,
staat een gebouw dat de exploitanten al jarenlang buikpijn bezorgt.
De combinatie van verkeerstoren (eigendom van Gemeente Harlingen), het restaurant Siderius at Sea grenzend aan de promenade (eigendom van de Menaldumer onroerendgoed handelaar Piet Siderius) en onderliggende bedrijfsruimten (eigendom van andere verhuurders) vormt een vereniging van eigenaren.

Piet Siderius kocht een paar jaar geleden het restaurant en werd daarmee voor 51% eigenaar van het complex. Dat is natuurlijk best lastig voor de gemeente, want Siderius staat bekend om zijn harde manier van zaken doen.

Panoramafoto Siderius

Oude bekende

Piet is een oude bekende van burgemeester Roel Sluiter, die indertijd als wethouder in Leeuwarden “last” had van de handel van Siderius bij de renovatie van de Vegelinsbuurt. En nu verschijnt begin dit jaar “Siderius at Sea” plotseling op de Waddenpromenade. Toegegeven, de exploitant is Adriaansz b.v. van mevrouw Mijke Adriaans, gevestigd op Waddenpromenade 9.
De kok in loondienst is een verre neef van Piet, Ido Siderius. Nu moet iedere nieuwe exploitant van een horeca-bedrijf zich tegenwoordig eenzogenaamd Bibob onderzoek laten welgevallen. Zo’n onderzoek is bedoeld om te onderzoeken of er al dan niet sprake is van zwart geld dat door middel van een horecabedrijf wit wordt gewassen.
Mijke en Ido vragen eind 2018 een aantal vergunningen aan, ruim voor het nieuwe seizoen.
Op 8 november 2018 ontvangen ze van de gemeente Harlingen een bevestigingsbrief.

Bibob-onderzoek

Burgemeester Roel Sluiter laat per brief op 18 januari weten dat er een nader “Bibobonderzoek zal worden uitgevoerd, “omdat op basis van mijn eigen onderzoek naar aanleiding van de door u overgelegde bescheiden en verstrekte informatie vragen blijven bestaan over de integriteit van uw onderneming en/of de daarbij betrokken relaties”.
Op 18 april ontvangt mevrouw Adriaansz van burgemeester Sluiter: “Ik ben voornemens de door u gevraagde Drank- en Horecavergunning voor het pand Waddenpromenade 9 te Harlingen te weigeren”.
De brief geeft uitvoerig nadere uitleg: “Ik onderschrijf de mening van het Bureau Bibob dat er ernstig gevaar bestaat dat de aangevraagde beschikking mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten en om strafbare feiten te plegen”.
De brief bevat tenslotte de mededeling dat een exemplaar van het Bibob-onderzoek na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring kan worden verschaft.
Wat er dus in dat rapport staat zal altijd een geheim blijven.
Maar dan volgt er een wonderlijke zomer voor horecabedrijf Siderius at Sea.
Namens Adriaansz b.v.. en verhuurder P. Siderius stuurt advocaat mevrouw mr. A. Kwint-Ocelikavá van advocatenkantoor De Haan op 8 mei een “zienswijze tevens houdende Ingebrekestelling” naar de gemeente Harlingen.
Een acht pagina’s tellend juridisch verweer met als conclusie het verzoek om alsnog de vergunning te verlenen.

Siderius at Sea

Alcohol-verbod

Inmiddels is Siderius at Sea toch opengegaan als de burgemeester op 6 juni meldt dat een vervolg-Bibobonderzoek wordt ingesteld.
Tijdens de zomer wordt geconstateerd dat Siderius alcohol schenkt zonder vergunning. Er wordt met een dwangsom gedreigd. Het wordt een juridisch warme zomer.
Maar…. inmiddels lijkt het er op dat partijen elkaar zouden kunnen vinden!
Nu wordt pand én inventaris gehuurd van Piet Siderius.
Als Adriaansz b.v. de inventaris koopt, dan zou wel een vergunning verleend kunnen worden.
Begrijpt u het ook niet?