Slibmotor Koehoal: Extra kweldergroei door Harlinger bagger

Harlinger baggerslib naar Koehoal

Jaarlijks wordt 1,3 miljoen kubieke meter blubber gebaggerd uit de Harlinger haven. Deze bagger wordt normaal even buiten de haven in de Waddenzee gedumpt. Niet verwonderlijk dat veel van die prut door natuurlijke stroming weer terug de haven in vloeit.

De afgelopen tijd is geprobeerd om de baggerspecie wat verderop bij Koehoal te dumpen. Van daaruit verspreidt de aanwezige stroming het slib op een natuurlijke manier naar de kwelders.

Slibmotor uit Harlingen naar Koehoal

De onderzoekers hoopten dat deze kwelders hierdoor zouden aangroeien.
De “motor” moest zo de ontwikkeling van de kwelders bevorderen én voorkomen dat de bagger weer snel terug kwam in de Harlinger haven:
minder onderhoudsbaggeren dus!

Bagger uit Harlinger haven

Het project Slibmotor is nog niet af. Deze afgelopen winter heeft het team nog de kwelderaangroei gemeten als er geen baggerspecie gestort wordt. In de zomer van 2019 is het eindrapport over de Slibmotor klaar.
Het onderzoek wordt mede gefinancierd door het Waddenfonds.