Strand schoonhouden – Utopie of Onzin?

Strand ophogen

De afgelopen weken is het Harlinger zandstrand weer opgehoogd.
De Hopperzuiger Mette-Maria haalde zand uit de vaargeulen in de Waddenzee en loste vanuit de vluchthaven via een buizensysteem haar lading op het strand. Het lijkt allemaal “modder”, maar als het water er uit is verdwenen dan blijft keurig wit zand over.

Strand Westerzeedijk

Strand beschermen met drijvend slibscherm

Een beetje sombere Harlinger zal direct opmerken, dat het snel weer smerig wordt door de viezigheid uit de Waddenzee. En daarvoor lijkt nu een oplossing gevonden te zijn: een drijvend slibscherm.
De gemeente Harlingen gaat experimenteren met een scherm dat sterk doet denken aan die welke bij oliebestrijding worden gebruikt.
Het gaat om een lange drijvende slang voor het strand, die met het tij op en neer kan gaan, maar met verzwaringen op haar plaats gefixeerd blijft.
De drijvende en zwevende deeltjes, die tot nu toe het strand bereikten, worden door het slibscherm tegengehouden en zo blijft het strand dan
hopelijk schoon.

Strand opspuiten