Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) werkt voor de inwoners van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen,  Terschelling en Vlieland.
De Dienst heeft als belangrijke taak er mét u voor te zorgen dat u zelf in uw onderhoud kunt voorzien. Ook als u extra kosten hebt vanwege bijzondere omstandigheden kunt u aankloppen bij de Dienst.
Bezoekadres
Martinihûs (alleen na telefonische afspraak)
Sint Martiniplantsoen 12, 8801 LK Franeker
Telefoon: 0517 – 380 200
(op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur)
www.sozawe-nw-fryslan.nl
contact@sozawe-nw-fryslan.nl
Postadres
Postbus 4, 8800 AA Franeker
Waarvoor kunt u bij de Dienst terecht?
Uitkeringen op grond van de Participatiewet en IOAW
U kunt bij de Dienst terecht voor een (aanvullende) uitkering als u over onvoldoende inkomen beschikt om de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te betalen.
De Dienst verstrekt uitkeringen op grond van de Participatiewet (bijstand) en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)
Om een uitkering aan te kunnen vragen bij de Dienst, dient u zich als werkzoekende in te schrijven via www.werk.nl.
Vervolgens kunt u ook via www.werk.nl een uitkering op grond van de Participatiewet of de IOAW aanvragen.
U ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek bij de Dienst.
Meer informatie over het aanvragen van een uitkering vindt u op www.sozawe-nw-fryslan.nl.

Bbz en IOAZ
Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandi- gen (Bbz) en de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) worden onder verantwoordelijkheid van de Dienst uitge- voerd door Bureau Zelfstandigen Fryslân in Leeuwarden.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.bureauzelfstandigenfryslan.nl of bellen met telefoonnummer 14 058.
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
De Dienst voert in samenwerking met de gebiedsteams van de gemeente Harlingen de Wmo uit. De Wmo is er om u te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee te blijven doen aan de samenleving. Voor ondersteuning vanuit de Wmo kunt u terecht bij het gebiedsteam.
Gebiedsteams Harlingen
De gemeente Harlingen heeft twee gebiedsteams, een Stadsteam en een Jeugdteam, dat bestaat uit professionele zorgverleners. U kunt bij uw gebiedsteam terecht voor al uw vragen over zorg, welzijn en inkomen.
Meer informatie over de gebiedsteams van de gemeente Harlingen leest u op www.harlingen.nl
U kunt contact opnemen met het gebiedsteam via gebiedsteam@harlingen.nl of 140517.
Minimaregelingen
De gemeente Harlingen heeft verschillende regelingen om inwoners met een inkomen op of iets boven bijstandsniveau te onder- steunen.
Meer informatie over de minimaregelingen leest u op www.sozawe-nw-fryslan.nl. U kunt uw vragen ook stellen aan uw gebiedsteam via de mail gebiedsteam@harlingen.nl of telefonisch 140517.
Contactpersoon bij de Dienst
Heeft u een bijstandsuitkering? Maakt u al gebruik van een Wmo-voorziening en heeft u een contactpersoon bij de Dienst, dan kunt u uw vragen stellen via de mail: contact@sozawe-nw-fryslan.nl of telefonisch via 0517 – 380 200 (op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur).