Spaansen: de wijk die er NOG niet kwam

Spaansen

Het is ruim 13 jaar geleden dat in het Harlinger stadhuis een grote perspresentatie werd gehouden over woningbouw in combinatie met de aanleg van de verdiepte N31.
Dertien jaar later is er nog geen steen voor woningbouw gerealiseerd en inmiddels zijn er geen concrete plannen meer.

Jammer, want er werd toen gesproken over 529 nieuwe woningen op het terrein van Spaansen en het zogenoemde Perseverantiaterrein langs de spoorlijn. Haaks op de Franeker Trekvaart zou een nieuwe haven à la Noorderhaven gegraven worden met nieuwe grachtenpanden.

Haven op Spaansen-terrein

Historiserende bouw op Spaansen terrein

Dergelijke historiserend gebouwde panden staan inmiddels wel langs de Zuiderhaven, maar de nieuwe gracht tussen Trebolbuurt en Spaansenterrein zal er voorlopig niet komen.

De gemeente Harlingen en Spaansen proberen na allerlei juridische procedures nu op minnelijke weg een oplossing te bedenken. Als dat lukt dan moeten de plannen uit de mottenballen gehaald worden.

Bij de planvorming in 2006 werd nog uitgegaan van een ondergrondse N31, dus met woningbouw boven op de “tunnel”. Inmiddels is de N31 in een tunnelbak gerealiseerd en zal het plan in de toekomst sterk moeten worden gewijzigd.

De illustraties op deze pagina’s tonen de artist-impressions, zoals die indertijd werden getoond.

De plattegrond liet zien dat er ook tegenover Spaansen woningbouw gepland was aan de overkant van de Kanaalweg op de plek waar nu de kamelen lopen.
Dat betekende een nieuwe bestemming voor de historische werf van Kooijman.

Nieuwe straten op Spaansen-terrein

Luxe Seniorenwoningen

Maar ook de andere kant van de verdiepte N31, het vroegere Perseverantia-terrein en de plek van de tuinbouwkassen en autosloperij werd aangewezen als nieuwe locatie voor woningbouw.

Op dit moment wordt daar de nieuwe brandweerkazerne gebouwd.
In de plannen uit 2006 was dit onder meer de plek voor luxueuze woningbouw voor de oudere Harlingers. Eigenlijk net zoals nu op het voormalige Dukdalfterrein.
Dit luxe bejaardencomplex werd al gekscherend Klein Soestdijk genoemd.

Het pand zou een uitgebreide en prachtige tuin krijgen met waterpartijen.
Die tuin was niet alleen voor de ouderen gepland, maar ook om de sterk vervuilde grond van Perseverantia te bedekken.
Perseverantia was ooit een teerfabriek waar uit koolteer, naftalinen en carbolzuur werd gedestilleerd. Het terrein is inmiddels voor de aanleg van de verdiepte N31 gesaneerd.

Spaansen
Klein Soestdijk