Stichting Bescherming Historisch Harlingen

Historisch Harlingen

Stichting Bescherming Historisch Harlingen

De stichting wil de stad Harlingen behoeden voor schade.
Haar ambitie is in goed overleg met betrokken partijen tot oplossingen te komen, waarbij de veiligheid van de stad en zijn bewoners centraal staan.
Momenteel is vooral de bodemdaling door zoutwinning een zorg. In de nabije toekomst zouden ook autonome bodemdaling, veranderingen van het waterpeil of bijvoorbeeld geothermie een punt van aandacht kunnen worden.

www.sbhh.nl

info@sbhh.nl