Stichting Kinderopvang Friesland

Stichting Kinderopvang Friesland
Gastouderbureau en locaties voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, tussenschoolse, buitenschoolse en vakantieopvang
Postbus 134, 8800 AC Franeker
Tel. (0517) 380680,
info@kinderopvangfriesand.nl
www.kinderopvangfriesland.nl
Kinderdagverblijf: (KDV) 0 – 4 jaar:
KC Grettingalaan, Grettingalaan 8, 8862 ZC Harlingen
Buitenschoolse opvang (BSO) 4 – 13 jaar:
KC Grettingalaan, Grettingalaan 8, 8862 ZC Harlingen
Peuteropvang (POV)  2 – 4 jaar:
Peuters +  Zeesterren, Johan van Oldebarneveltstraat 2,, 8862 BB Harlingen
KC Grettingalaan, Grettingalaan 8, 8862 ZC Harlingen