Stichting Present Noordwest Friesland

Makelaar in sociale betrokkenheid

Stichting Present  is makelaar in sociale betrokkenheid en zijn als ware een brug tussen verschillende partijen.

  • We werken met groepen, waarbij het uitgangspunt het aanbod van de groep is.
  • In samenwerking met maatschappelijke organisaties gaan we op zoek naar een passende hulpvraag
  • De geboden tijd en het aanbod komen terecht bij mensen zonder netwerk, zonder geld, zonder goede gezondheid
  • De projecten zijn afgebakend in tijd, en duren één dag of dagdeel. Het is mogelijk om éénmalig een project te doen.
  • De geboden tijd en talenten komen terecht in eigen stad, wijk of dorp.

Coördinator Anja Schilder
Zuiderhaven  75, 8861CM  Harlingen
06-57645837
werkdagen dinsdag en donderdag
info@presentnwf.nl
www.presentnwf.nl.