Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen Postbus 190, 8860 AD Harlingen www.ondernemendharlingen.nl info@ondernemendharlingen.nl

Volierevereniging Introka

Volierevereniging Introka Volierevereniging Introka Secretaris J.v/d Meer Tel. 06-30440527 Email: jacobvandermeer3@gmail.com

Aquarium en Vijverver. Harlingen e.o.

Aquarium en Vijverver. Harlingen e.o. Secr.: D. Bos, Oude Bildtdijk 626, 9079 MX St Jacobiparochie, tel 06 465 04 195 www.avv-harlingen.nl Iedere vrijdag van 19.30-22.00 uur in de “Hamer”, Rozengracht 6, Harlingen

Uitvaartvereniging Liefde en Eendracht

Uitvaartvereniging Liefde en Eendracht Secr.: mevr. K. van Velzen-Sijtsma Schokkerhof 29, 8862 PM Harlingen Email: info@liefdeeneendracht.nl Bode: mevr. R. Smit Kie 4a, 8801 PJ Franeker Tel. (0517) 397663 Mob. 06-22928111

VROUWENVERENIGINGEN

VROUWENVERENIGINGEN Doopsgezinde Zusterkring Secr.: mevr. P Beuker – Zuiderhof Welgelegen  32, 8861 XR Harlingen. tel. (0517) 419589 Bijeenkomst 1 x per 2 weken op di 14.30 in de Mennozaal, Zoutsloot 50, Harlingen Ned. Vereniging van […]

Vereniging Oud Harlingen

Vereniging Oud Harlingen Interim-voorzitter: Chris Huizenga-Leegstra Postbus 80, 8860 AB  Harlingen Secretaris: Mevr. M. Funk Voorstraat 43a, 8861 BE Harlingen tel. 0517-433064, e-mail: info@oud-harlingen.nl www.oud-harlingen.nl Filmfonds Iemke-P. Zeijlemaker Noordmeep 16, 8862 DH Harlingen tel. (06) […]

Begr.- en Crematiever. De Laatste Eer

Begr.- en Crematiever. De Laatste Eer Secr.: F. Buren Foarryp 12, 8857 RE Wijnaldum tel. (0517) 591115 Bode: H. Smits Hearewei 9, 8855 AZ Sexbierum tel. (0517) 591326 06-11922424