Thuiszorg organisaties in Harlingen

Thuiszorg in Harlingen

Buurtzorg Harlingen
Verpleging, verzorging en palliatieve zorg thuis.
Dag en nacht bereikbaar.

Achlumerdijk 2b, 8862 AJ Harlingen
tel. 06-20601670.
harlingen.buurtzorg.net
harlingenzuid@buurtzorgnederland.com
Thuiszorg Het Friese Land
Tesselschadestraat 29, 8913 HA Leeuwarden
tel 0900-8864, dag en nacht bereikbaar,
info@thfl.nl
www.thfl.nl
Palet Thuiszorg, verpleging & verzorging, dienstverlening, dagcentrum alarmering en dagbehandeling
Zorgsteunpunt Harlingen biedt thuiszorg in Almenum en Harlingen
Midlumerlaan 53a, 8861 JH Harlingen
www.paletgroep.nl
tel. (088) 5129268
Zorgkompas
Postbus 1224, 8900 CE Leeuwarden
Apolloweg 9, 8938 AT Leeuwarden
tel. (058) 2948533
Harlingen: Heiligeweg 64, Harlingen
tel. (0517) 431231
www.ikwilzorg.nl
info@zorgkompas.net
Noorderbreedte Thuiszorg via woonzorgcentrum De Spiker in Harlingen
– Persoonlijke verzorging
– Verpleging thuis
– Specialistisch verpleegkundig team
– Begeleiding (individueel of in groepsverband)
www.noorderbreedtethuiszorg.nl
of bel met Noorderbreedte Klantenservice
tel (058) 2803030.
Buurtzorg Fysiotherapie
Team Noord: mevr. D. Tilstra-Toornstra
Team Midden: mevr. S. Jonkmans
Team Zuid: dhr. P.Baard
Fysiotherapie Rozengracht
Rozengracht 24, 8861 XZ Harlingen
www.fysiotherapie-rozengracht.nl
info@fysiotherapie-rozengracht.nl
tel. (0517) 418100