Toneelverenigingen

TONEELVERENIGINGEN

Toneelgroep Contact
Repetities: ma 19.30 tot 21.30 uur in
De Hamer, Rozengracht 6, Harlingen
www.toneelgroepcontactharlingen.nl
Secretatis: Hannah van der Tuin,
Hoogaarshof 7, 8862PP Harlingen
E-mail: secretaristoneelgroepcontact@hotmail.nl
Stichting Het Harlinger Volkstoneel
Secr. Marlies van Bon,
De Goudplevier 64, 8862 LL Harlingen.
tel. (0517) 579953
marliesvanbon1962@gmail.com
Midlum:
Toneelgezelschap Midlum
Secr.: Kees van Ingen
Kerkstraat 7, 8872 NH Midlum
tel. (0517) 412147
keesvaningen@home.nl
www.toneelmidlum.nl
Wijnaldum:
Toneelvereniging “Doarpslibben”
Secr.: mevr. M. Steegstra
J. v. Dijkstrjitte 6, 8857 BV Wijnaldum
tel. (0517) 592549
msteegstra@ziggo.nl