Van Veen Uitvaartzorg bouwt uitvaartcentrum

Van Veen Uitvaartzorg

In 2014 begon Casper van Veen als zelfstandig uitvaartverzorger in Harlingen. Vanaf het eerste moment was duidelijk dat “anders ” het belangrijkste kenmerk van zijn onderneming zou worden. Dat “anders” had vooral te maken met de meer persoonlijke aanpak van de uitvaartzorg dan de nationale uitvaartorganisaties.

Voldoening

Op zijn website vertelt Casper: “Dit werk geeft mij voldoening. Met name het daadwerkelijk contact hebben met nabestaanden en het naar de wensen van de familie regelen van de uitvaart geeft mij een goed gevoel. Dat betreft het overleg, de invulling van de uitvaart, het bijstaan van de familie en het in goede banen leiden van de begrafenis of crematie.
Ik heb gekozen om zelfstandig een uitvaartonderneming te beginnen, omdat ik een eigen lijn wil uitzetten en zo vrij mogelijk wil zijn om mee te denken met de nabestaanden ongeacht hoeveel tijd daarvoor nodig is.”

Knutselen

Wie Casper persoonlijk kent, zal hem vooral kennen als een aimabele man met een groot gevoel voor humor. Maar ook bij een uitvaartverzorger kunnen dingen onder de huid kruipen. “Als ik het zwaar heb, ga ik knutselen. Als er een steiger tegen mijn huis staat, dan heb ik het zwaar gehad.”

Jongste uitvaartverzorgster van Friesland

Zeven dagen in de week, jarenlang bezig zijn met uitvaartzorg, dat kan natuurlijk niet altijd doorgaan.
Onlangs werd de naam gewijzigd van Casper van Veen Uitvaartzorg in Van Veen Uitvaartzorg. Het is gelukt om een nieuwe uitvaartverzorgster in dienst te nemen, die de persoonlijk aanpak ook begrijpt.

Susanne Visser uit Burgwerd, 21 jaar oud, is waarschijnlijk de jongste uitvaartbegeleider van Friesland.

Ook zij zoekt met de nabestaanden naar de goede en eigen manier om afscheid te nemen.
Susanne en Casper verdelen de taken gelijkwaardig en dat is ook ruim buiten Harlingen.
Van Veen Uitvaartzorg heeft de afgelopen jaren veel van de activiteiten van de begrafenisverenigingen in de Friese dorpen overgenomen.
Gemiddeld besteden de uitvaartverzorgers 20 uur aan de begeleiding van een begrafenis of crematie.

Een verscheidenheid aan godsdiensten in de multiculturele maatschappij stelt ook andere eisen aan de werkzaamheden van de uitvaartverzorgers.
Volgens moslimtraditie is een rituele bewassing van het lichaam erg belangrijk. In de koran staat namelijk dat al het gestorvene onrein is. Het lichaam wordt na overlijden daarom driemaal gewassen in een speciale ruimte bij een uitvaartcentrum of in een moskee. Zowel vrienden als familie zijn hierbij betrokken.

Van Veen Uitvaartzorg

Eigen uitvaartcentrum

“Wat zijn jouw toekomstplannen?” Het lijkt een vreemde vraag aan een uitvaartondernemer.
Casper lacht breeduit als hij met deze vraag geconfronteerd wordt.

“Een eigen uitvaartcentrum”, is zijn antwoord.
Ik had wel eens gehoord dat hij een deel van het station had willen huren om mensen op te baren en om een eigen plek voor nabestaanden te creëren.

Naast de Midlumerlaankerk

“Het is de bedoeling dat we naast de kerk aan de Midlumerlaan een uitvaartcentrum realiseren”, vertelde Van Veen met enige trots.

Casper sluit daarbij aan bij de plannen van de Harlinger Marion Verruijt-Gillhaus, die het gebouw wil herinrichten en aanpassen voor maatschappelijke en culturele doeleinden.

De laagbouw achter de kerk wordt afgebroken en in de stijl van de voormalige Gereformeerde Kerk herbouwd. De nieuwe hoofdingang van het uitvaartcentrum én van het culturele centrum vormt de gezamenlijke toegang vanaf het kerkplein.
Aan de achterzijde van de kerk komen privé-ingangen voor persoonlijk rouwbezoek.
De grote zaal van het complex kan in de toekomst ook dienst doen als zaal voor herdenkingsbijeenkomsten.

In de nieuwbouw van het woongebouw Almenum is geen rouwkamer meer opgenomen. Het uitvaartcentrum aan de overkant van de Midlumerlaan en vlakbij de Algemene Begraafplaats vult dit naadloos aan.

Nieuw uiterlijk Midlumerlaankerk

De afgelopen weken lag de bouwvergunning bij de gemeente Harlingen ter inzage.
Dat biedt ons de mogelijkheid om in deze SEUN het nieuwe uiterlijk van de Midlumerlaankerk met uitvaartcentrum te tonen.

Van Veen Uitvaartzorg