Dorpsbelang

DORPSBELANG

Midlum:
Dorpsbelang Midlum
Secr.: W. Schaap
Julianalaan 35, 8872 NL Midlum
tel. (0517) 417259
www.midluminfo.nl
dorpsbelangmidlum@midluminfo.nl
Steunstichting Riedpolder
Ondersteuning van leefbaarheid in het dorp Midlum en Wijnaldum
Secr.: Janny Travaille
Oosterstraat 63, 8861 GH Harlingen
janny.travaille@gmail.com
Tel. (0517) 414438 / 06-44826527
Penningmeester: Anne Piet Anema
Wijnaldum:
Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum
Secr.: Bernarda Hinrichs-Wijnia
De Utergerzen 1, 8857 BB Wijnaldum
tel. 06-55387943
www.winaam.nl
dorpsbelang@winaam.nl