VROUWENVERENIGINGEN

VROUWENVERENIGINGEN

Doopsgezinde Zusterkring
Secr.: mevr. P Beuker – Zuiderhof
Welgelegen  32, 8861 XR Harlingen.
tel. (0517) 419589
Bijeenkomst 1 x per 2 weken op di 14.30
in de Mennozaal, Zoutsloot 50, Harlingen
Ned. Vereniging van Huisvrouwen
Secr.: D. Switynk,
Marnehiem 34, 8862 RV Harlingen
tel. (0517) 430545
De Passage
Secr.: W. Loen-Toering,
Marnehiem 92, 8862 RD Harlingen
tel. (0517) 413616,
j.loen@hetnet.nl
Bijeenkomst iedere 3e do van de maand 19.45 uur
in de Geref. kerk Midlumerlaan 28, Harlingen