WERKGEMEENSCHAP VAN KERKEN

WERKGEMEENSCHAP VAN KERKEN

www.kerkpleinharlingen.nl
Deelnemende kerken:
Chr. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt,
Doopsgezinde Gemeente,
Protestantse Gemeente,
Rooms-Katholieke Parochie,
Leger des Heils.
Vriend: WGK: Baptsistengemeente
Dagelijks bestuur:
Secr.: N. Hiemstra-Kampen,
Hoogaarshof 1, 8862 PP Harlingen,
tel. (0517) 418685,
hiemstra.kampen@gmail.com
Voorz.: ds. T.G. van der Linden
Marnehiem 42, 8862 RC Harlingen
tel. 06-26741115
De raad heeft de volgende commissies:

Interkerkelijke zangdiensten en 2e feestdagen:
Mevr. W. Wegman,
Oosterstraat 71, 8861 GH Harlingen,
tel. (0517) 414868
Convent van pastores
Ds. W. Beuker
Kaatsplein 4, 8748 BZ Witmarsum
tel. (0517) 532186

INTERKERKELIJK DIACONAAL OVERLEG

info: ds. C. Glashouwer
Oosterparkweg 7, 8862 BA Harlingen
tel. (0517) 417033

Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren