Wijk- Buurt- en Speeltuinverenigingen

WIJK- BUURT- EN SPEELTUINVERENIGINGEN

Buurtvereniging Achter de Schouwburg
Speeltuin na Tj.H. de Vriesstraat 34, Harlingen
Secr.: Jan Zandleven
Ambachtschoolstraat 3, 8861 HA Harlingen
tel (0517) 417498
www.achterdeschouwburg.nl
Belangenvereniging Het Havenkwartier
Speeltuin Casper di Roblesstraat, Harlingen
Secr.: M. Twijnstra
Nutstraat 4, 8861 XN Harlingen
tel: 0517 419080
m.twijnstra@hetnet.nl
Speeltuinvereniging Koningsbuurt
Speeltuin Oude Trekweg, Harlingen
Secr. en Penn: M. Obbema
Oude Trekweg 66, 8861 KT Harlingen
tel. (0517) 414468
Buurt- en Speeltuinver. De Loggershoek
Speeltuin Loggerstraat/Schoenerstraat, Harlingen
Secr.: mevr. S. Breidenbach
Galjoenweg 120, 8862 XW Harlingen
tel. (0517) 433578
www.loggershoek.nl
Noorderkwartier
Speeltuin Liemendijk, Harlingen
Secr.: R. v.d. Heide
Zoutsloot 97, Harlingen
tel. (0517) 852269
www.hetnoorderkwartier.nl
Speeltuinvereniging ‘t Hoogland
Speeltuin Petrus Feddesstraat, Harlingen
Secr.: H. Postma
Patrimoniumstraat 3, 8861 HN Harlingen
tel. (0517) 430440
Wijkvereniging Bynia State
Speeltuin De Valk, Harlingen
Secr.: De Fortuin 12, 8862 RV Harlingen
Tel. 06-11188164
bestuur@byniastate.nl
www.byniastate.nl
Wijkvereniging “De Weidevogels”
Groot Ropens Speeltuin De Tureluur, Harlingen
Secr.: mevr. M. Wierda
De Tureluur 7, 8862 LD Harlingen
Wijkvereniging Het Oosterpark
Speeltuin Oosterparkweg, Harlingen
De Koegelbult, Oosterparkweg 23, 8862 BA Harlingen
tel. (0517) 414671 of 413291
St. Buurtvoorzieningen Schepenwijk
Speeltuin Schokkerhof / Hoekerhof, Harlingen
Schokkerhof 23, 8862 PM Harlingen
Wijkvereniging De Spiker
Speeltuin G. Oswaldstraat G. Schuilstraat, Harlingen
Secr.: F.H.Reder
Horscamp 23, 8861TM Harlingen
tel. (0517) 434665
Wijkvereniging Plan Zuid
Voorz.: T.H. Brunsmann
Pr. Irenestraat 25, 8862 TK Harlingen
tel. (0517) 413182