Wijnaldum leeft

“Een mooi stukje Harlingen.”
Of zoals een van de Winamers zegt:  “In smuk plakje mei rest en romte”. Maar ook een dorp van ondernemers. Het boerenbedrijf speelt hier een belangrijke rol.
Een dorp waar het goed wonen is en waar kinderen na hun studie weer naar terug willen.
Maar vooral een actieve mienskip waar sport, spel en creativiteit het samengevoel versterken.
Bij het 100-jarig bestaan van de vereniging Dorpsbelang Wijnaldum was het samengevoel goed zichtbaar.

door AREND LEUTSCHER

Winamer katten
De term ‘de Winamer kat’ is al heel oud. Vroeger kregen veel dorpen een schimpnaam. De herkomst van onze schimpnaam is onduidelijk. Een theorie is dat er veel kattige meisjes in het dorp woonden. De bijnaam katten werd bedacht door buurtdorpen en was meestal niet vleiend. Als je wat fel of vinnig reageert, dan wordt dat kattig genoemd.

Misschien vonden buurtdorpelingen het kattig als de Winamers onverbloemd voor hun mening uitkwamen. Na verloop van tijd is “Winamer Katten” de geuzennaam van het dorp geworden. En daar zijn wij trots op.

Fibula

De Bijekoer
Waar een klein dorp groot in kan zijn, is het ondernemen van omvangrijke projecten. Een goed voorbeeld hiervan is de ingrijpende verbouwing van het dorpshuis en omvorming hiervan tot een multifunctioneel centrum.
Hier zijn nu veel verenigingen actief, zoals de biljart- en kaartvereniging, jeu de boules, yoga, het zangkoor Waadwyn, bijeenkomsten en vergaderingen, yoga en de zaterdag snackbar. In Café Cheers kun je terecht voor een gezellig biertje.

De Bijekoer

Multifunctionele Buitenruimte Wijnaldum

Inmiddels gaat de ondernemende en creatieve trein door in het dorp en zetten enkele verenigingen zich nu gezamenlijk in voor de realisatie van een multifunctionele buitenruimte op de plaats waar nu de ijsbaan is. Dit omvangrijke project zal ruimte bieden aan een veelheid van activiteiten gedurende het hele jaar. Van schaatsen in de winter tot skeeleren in de zomer.
Verschillende balsportmogelijkheden, een buiten fitnessruimte en een trimbaan die verbonden is met het naastgelegen bosje en de wandelroutes verder de regio in.
Maar ook is ruimte voor openluchttheater en muziekuitvoeringen en markten met streekproducten.

Een stichting zal zich bezighouden met de realisatie en het beheer van deze mooie voorziening. Het doel gaat verder dan “iets doen voor de eigen bewoners”. Met dit project willen de verenigingen uit het dorp een voorziening bieden voor alle Harlingers en inwoners uit de omliggende regio.

Multifunctioneel terrein

Kaatsen – Merke
Sport speelt een belangrijke rol in het dorp. Veel bewoners doen aan sport en bewegen.
Wijnaldum heeft een kaatsvereniging die al bestaat vanaf 1897.
In de lente en zomer wordt er hard getraind en vinden er wedstrijden plaats op de kaatsbaan. In de zomer is de Merke waar drie dagen lang wordt gekaatst en is er feest met veel muziek en de zeskamp.

Pluktuin ‘Pluk Wad’
Een ander initiatief van enkele dorpsbewoners is de realisatie van een pluktuin. Ook hier weer is het doel om een voorziening te bieden voor bewoners van de gemeente Harlingen. Inmiddels maakt er een school uit Harlingen gebruik van deze tuin en wordt er door heel wat mensen genoten van de mooie bloemen. Sinds dit jaar is er ook een dorpsmoestuin voor de inwoners van Wijnaldum.

Wijnaldum en archeologie
Achter de kerk bevindt zich het Archeologisch Steunpunt. Hier vind je informatie over de archeologische, historische en culturele aspecten van Wijnaldum en omgeving.
Hier kom je alles te weten over onder andere een kostbare vondst; de Fibula, een dasspeld versierd met goud en ingelegd met rood granaat. Door een enthousiaste groep Winamers is dit Steunpunt tot stand gekomen en elk jaar organiseren zij regelmatig activiteiten, zoals wandeltochten, een boekenmarkt, lezingen en de Nationale Archeologiedag.

Creatieve Mienskip
Regelmatig zie je in Wijnaldum dat er creatieve energie tot uiting komt in een mooi initiatief. Zo is er elk jaar een bijzondere expositie in de kerk in het kader van Tsjerkepaad en is er een speelfilm gemaakt over het dorp en haar bewoners. Op dit moment is een aantal bewoners actief met het mozaïeken van enkele poefen, waarna deze geplaatst worden in het dorp.

De kerk in Wijnaldum
De kerk was oorspronkelijk gewijd aan Sint Andreas. De laat-gotische kerk werd in de 15e eeuw gebouwd. De toren van de kerk stortte in 1684 ineen en werd in dat jaar vervangen. In 1904 werd de toren, samen met de westzijde van de kerk, opnieuw vervangen. De preekstoel is gemaakt in 1728 en het Van Dam orgel stamt uit 1869. Van tijd tot tijd vinden er nog kerkdiensten plaats en meerdere keren per jaar zijn er concerten te beluisteren.